Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
İsim riskler
zuhurat
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
after provision for contingencies beklenmedik durumlar için karşılık ayrıldıktan sonra
be prepared for all contingencies her türlü riske hazırlıklı olmak Fiil
depend on contingencies olasılıklara bağlı olmak Fiil
provision for contingencies beklenmedik masraf ve yükümlülükler karşılığı
provision for contingencies risk karşılığı
reserve for contingencies muhtemel zararlar için bulundurulan karşılık
reserve for contingencies olağanüstü yedek akçe (muhtemel zararlar için bulundurulan karşılık
reserve money for unforeseen contingencies beklenmedik durumlar için yedek akçe ayırmak Fiil
reserve money for unforeseen contingencies beklenmedik durumlar için para ayırmak Fiil
contingencies account risk hesabı
contingencies of war savaş riskleri İsim
contingencies reserve zararları karşılamak üzere ayrılan karşılıklar İsim
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. Plural form of contingency.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

15.02.2018 22:54