Başlıkları göster

başkası, değişmek.

13.07.2013 06:45
alter başkası isim
0 alter tahvil etmek fiil
0 alter tahrif etmek fiil
0 alter hadım etmek fiil
0 alter başka türlü olmak fiil
0 alter başka şekle girmek fiil
0 alter evirmek fiil
0 alter değişmek fiil
0 alter değiştirmek fiil
0 alter çevirmek fiil
0 alter tadil etmek fiil
0 alter tağyir etmek fiil
0 alter tebdil etmek fiil
0 alter ego ikinci benlik
0 alter ego öteki ben
0 alter ego theory bütünleyici benlik kuramı
0 alter a cheque bir çeki tahrif etmek fiil
0 alter the course rotayı değiştirmek fiil
0 alter one`s course gidişatını değiştirmek fiil
0 alter an entry bir kaydı değiştirmek fiil
0 alter the form of government hükümet biçimini değiştirmek fiil
0 alter an instrument bir senedi tahrif etmek fiil
0 alter the legislation in force yürürlükteki kanunları değiştirmek fiil
0 alter one`s mind fikrini değiştirmek fiil
0 alter one-s opinion radically fikrini kökten değiştirmek fiil
0 alter one`s plan planını değiştirmek fiil
0 alter the running of trains trenlerin saatlerini değiştirmek fiil
0 alter the timing of the payment of a tax bir verginin ödenme zamanını değiştirmek fiil
0 alter the use of premises binanın kullanımını değiştirmek fiil
0 alter one`s address adresini değiştirmek fiil
0 alter one`s course rotasını değiştirmek fiil
0 alter one`s plans tasarısını değiştirmek fiil
0 alter course yolunu değiştirmek fiil
0 alter the form of government hükümet biçiminıdeğiştirmek fiil
0 alter a document bir belgeyi tahrif etmek fiil
0 alter an entry kayıt değiştirmek fiil
0 alter the use of premises binaların kullanımıni değiştirmek fiil
0 alter one`s plan planıni değiştirmek fiil
0 alter fraudulently tahrif etmek fiil
0 alter one`s attitude tavır vrı vrını değiştirmek fiil
0 alter (a fact) to suit one`s own purposes yaraştırmak fiil
0 alter in accordance with the provisions set out below aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek fiil
0 alter the time limit süre sınırını değiştirmek fiil
0 alter one`s opinion fikrini değiştirmek fiil
0 alter one`s mind fikrini değiştirmek fiil

13.07.2013 06:45
alter
Definition
Earth's climate will CHANGE a lot in the future.

08.03.2018 14:23