Başlıkları göster

among ortasında
0 among arasında
0 among onlardan biri
0 among aralarında
0 among iç
0 number among arasında olmak fiil
0 range among aynı sırada olmak fiil
0 make peace among barıştırmak fiil
0 class among saymak fiil
0 count among saymak fiil
0 among others (ao) başka şeyler meyanında
0 among experts uzmanlar arasında
0 among other things bu arada
0 among other things bu meyanda
0 among the other things bu meyanda
0 among other things diğer bazı hususlara ek olarak zarf
0 he is one among many onun gibisi çok
0 apportion a sum among several people bir meblağı birçok kişi arasında bölüştürmek fiil
0 strike a responsive chord among the audience dinleyicilerden tepki almak fiil
0 devil among the tailors darmadağın durum
0 devil among the tailors karmakarışıklık
0 distribution among the creditors alacaklılar arasında bölüştürme
0 elect someone from among the members present mevcut kişiler arasından birini seçmek fiil
0 fall among thieves hırsızlar arasına düşmek fiil
0 be among sb`s followers birinin taraftarları arasında olmak fiil
0 go among people insanların arasına karışmak fiil
0 include someone among one`s friends bir kimseyi dostları arasına katmak fiil
0 netting transactions among the clients banka müşterileri arasında direkt işlemler isim
0 forage among papers kâğıtlar arasında aramak fiil
0 partition an estate among the heirs bir mirası mirasçıları arasında paylaştırmak fiil
0 permeate among the people halkın arasına nüfuz etmek fiil
0 allocate the pims among the employees kârı işçiler arasında paylaştırmak fiil
0 quarry among all documents eski evrak arasından arayıp bulmak fiil
0 rake about among old documents eski evraklar arasında aramak fiil
0 rank someone among the great statesman büyük devlet adamlarından olmak fiil
0 rate among one`s friends dostları arasında saymak fiil
0 reckon among the leaders liderlerden sayılmak fiil
0 take on among all classes (moda) bütün sınıflara yayılmak fiil
0 be sitting among the audience dinleyiciler arasında oturmak fiil
0 divide it up among themselves bölüşmek fiil
0 divide something among a group bölüştürmek fiil
0 settle the matter among yourselves konuyu ara nızda halledin
0 divide the chocolates among you çikolataları ara nızda paylaştırın
0 forage among papers kâğıt dılar arasında aramak fiil
0 allocate the profit among the employees kârı işçiler arasında paylaştırmak fiil
0 divide something among or between themselves kırışmak fiil
0 place among the great writers büyük yazarlar arasına koymak fiil
0 divide ones property among ones heirs malıni mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak fiil
0 morale is high among the staff personelin morali yerinde
0 put naphthalene among woolens naftalinlemek fiil
0 count someone among one`s best friends birini en iyi dostları arasında saymak fiil
0 elect someone from among the members present mevcut kişiler arasında birini seçmek fiil
0 (law) dividing up an undivided property among its owners izale-i şüyu
0 from among themselves kendi aralarından zarf
0 rank among the top three ilk üçe girmek fiil
0 spread among someone birileri arasında yayılmak fiil
0 spread among someone birileri arasında yaygınlaşmak fiil

06.08.2013 21:18
"London has the oldest underground railway systems among the six cities."

01.03.2018 18:49
"The charts provide an analysis of the weight issues among the residents of the town of Charlestown in 1955 and in 2015."

26.03.2018 22:07