Başlıkları göster

Kâle mâ meneake ellâ tescude iz emertuk(emertuke), kâle ene hayrun minh(minhu), halaktenî min nârin ve halaktehu min tîn(tînin).

1. kâle : dedi
2. mâ : ne, nedir?
3. menea-ke : seni men eden
4. ellâ : olmamak
5. tescude : secde edersin
6. iz : o zaman, olduğunda
7. emertu-ke : sana emrettim
8. ene : ben
9. hayrun : hayırlı
10. min-hu : ondan
11. halakte-nî : beni yarattın
12. min nârin : ateşten
13. halakte-hu : onu yarattın
14. min tînin : nemli topraktan
İmam İskender Ali Mihr : (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: “Sana (secde etmeyi) emrettiğim zaman, seni secde etmekten men eden nedir?” İblis: “Ben ondan hayırlıyım,beni ateşten ve onu nemli topraktan (balçıktan) yarattın.” dedi.
Diyanet İşleri : Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi.
Abdulbaki Gölpınarlı : Tanrı, sana emrettiğim zaman neden secde etmekten çekindin, seni meneden sebep neydi dedi. O, ben ondan daha hayırlıyım dedi, beni ateşten halkettin, onu balçıktan yarattın.
Adem Uğur : Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.
Ahmed Hulusi : Buyurdu: "Sana emrettiğimde seni secde etmekten engelleyen neydi?". . . "Ben daha hayırlıyım Ondan; beni Nâr`dan (ateşten - radyasyon - bir tür dalga boyu yapı; {dikkat edile ki burada kullanılan `nâr` kelimesi, cehennemdekileri yakacağı belirtilen `nâr` kelimesiyle aynı anlamdadır. Bunun anlamı iyi düşünülmeli! A. H. }) yarattın, Onu tıynden (maddeden) yarattın" dedi.
Ahmet Tekin : Allah:
`Sana emrettiğim zaman, seni Âdem’e secde ederek saygı göstermekten alıkoyan nedir?` buyurdu. İblis:
`Ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.` dedi.
Ahmet Varol : (Allah): `Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan ne oldu?` dedi. O da: Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın dedi.
Ali Bulaç : (Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
Ali Fikri Yavuz : Allah İblis’e “- Ben, sana secde ile emretmiş iken, seni, secde etmekten alıkoyan neydi?” buyurdu. İblis şöyle dedi: “- Ben Âdem’den hayırlıyım çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.”
Bekir Sadak : Allah, «Sana emrettigim halde, seni secdeden alikoyan nedir?» dedi, «Beni atesten onu camurdan yarattin, ben ondan ustunum» cevabini verdi.
Celal Yıldırım : (Allah ona:) «Sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan şey nedir?» dedi. İblîs: «Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın» diye cevap verdi.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, `Sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan nedir?` dedi, `Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm` cevabını verdi.
Diyanet Vakfi : Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.
Edip Yüksel : Dedi: `Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne alıkoydu?` (İblis:) `Ben ondan daha iyiyim; Sen beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın,` dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sana, buyurdu: «emrettiğim halde secde etmemene mani` ne oldu?» ben, dedi: ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah: «Sana emrettiğim halde secde etmene ne engel oldu.» dedi. «Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan.» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Allah) buyurdu: «Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?» (İblis): «Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.»
Fizilal-il Kuran : Allah İblis`e Secde etmeni emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan ne oldu? dedi. O da «Ben ondan üstünüm, beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın» dedi.
Gültekin Onan : (Tanrı) Dedi: "Sana buyurduğumda seni secde etmekten alıkoyan neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
Hasan Basri Çantay : (Allah) dedi: «Sana emretdiğim zaman secde etmemen (i mû-cib olan, seni secde etmek) den men`eden (sebeb) neydi?» (İblîs) dedi: «Ben ondan (Âdemden) hayırlıyım. (Çünkü) beni ateşden yaratdın, onu çamurdan yaratdın».
Hayrat Neşriyat : (Allah, ona) şöyle buyurdu: `Sana emrettiğimde, secde etmekten seni men` eden nedir?` (İblis) dedi ki: `Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın!`
İbni Kesir : Buyurdu ki: Sana emretmişken secdeden seni alıkoyan nedir? Dedi ki: Ben ondan daha hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.
Muhammed Esed : (Ve Allah): "Sana emrettiğim zaman" dedi, "seni secde etmekten alıkoyan neydi?" "Ben ondan üstünüm", diye cevap verdi (iblis), "(çünkü) beni ateşten yarattın, onu balçıktan."
Ömer Nasuhi Bilmen : Buyurdu ki: «Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne men etti?» Dedi ki: «Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.»
Ömer Öngüt : Allah: “Sana emrettiğim halde, seni secde etmekten alıkoyan nedir?” buyurdu. İblis: “Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın!” dedi.
Şaban Piriş : Allah: -Sana emrettiğimde, secde etmene ne engel oldu? dedi. İblis: -Ben, O’ndan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, O’nu ise çamurdan yarattın, dedi.
Suat Yıldırım : Allah buyurdu: "Söyle bakayım, Sana emrettiğim halde, secde etmene mani nedir?" İblis: "Ben ondan daha üstünüm; çünkü Sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın."
Süleyman Ateş : (Allâh) buyurdu: "Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."
Tefhim-ul Kuran : (Allah) Dedi: «Sana emrettiğimde, seni secde etmekten engelleyen neydi?» (İblis) Dedi ki: «Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.»
Ümit Şimşek : Allah `Ben emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir?buyurdu. İblisBen ondan üstünüm,dedi.Sen beni ateşten, onu ise topraktan yarattın.`
Yaşar Nuri Öztürk : Allah buyurdu: "Sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen neydi?" İblis dedi: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."

02.10.2012 23:31
önceki ayet:
(bkz: araf suresi 11)

sonraki ayet:
(bkz: araf suresi 13)

06.04.2013 00:40
12. (Allah) said: "What prevented thee from bowing down when I commanded thee?" He said: "I am better than he: Thou didst create me from fire, and him from clay."

17.05.2013 14:00
iblisin kibrinden söz etmekte olan ayet.

10.11.2013 17:39