Başlıkları göster

break with yollarını ayırmak fiil
0 break with old ties eski bağları koparmak fiil
0 break with the tradition geleneği bozmak fiil
0 break with sb biriyle bozuşmak fiil
0 break with something birşeyle bağlarını koparmak fiil
0 break with something birşeyden kopmak fiil
0 break with something birşeyle ipleri koparmak fiil
0 break with the past geçmişle bağlarını koparmak fiil
0 break with the past geçmişle ilişkisi kalmamak fiil
0 break with the past geçmişten kopmak fiil
0 break with tradition gelenekten kopmak fiil
0 break even with sb biriyle alacağı vereceği olmamak fiil
0 break off all communication with sb biriyle tüm bağlantıları koparmak fiil
0 break up with one another bozuşmak fiil
0 break off all communications with sb biriyle bağlantılarını koparmak fiil
0 break off relations (with alakasını kesmek fiil
0 break off diplomatic relations with a country bir ülkeyle diplomatik ilişkileri kesmek fiil
0 break off relations with sb selamı sabahı kesmek fiil
0 break ranks with somebody biriyle ters düşmek fiil
0 break ranks with somebody biriyle farklı görüşte olmak fiil
0 break ranks with somebody birine karşı çıkmak fiil

16.07.2013 20:20
break with
Your Meaning
Discontinue something or do something in a different way.
Your Remedy
He broke with tradition and invented new methods.

13.06.2018 12:49