Başlıkları göster

clarification: i. 1. açıklama; açıklık getirme, açıklığa kavuşturma, aydınlatma. 2. açıklanma; açıklık kazanma, açıklığa kavuşma, aydınlanma.

25.07.2013 17:35
İngilizce-Türkçe çeviri
açıkla(n)ma, aydınlatma, aydınlanma, tavzih, izah, arıtma, arınma, tasfiye, durul(t)ma, berraklaş(tır)ma.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
provide clarification açıklık getirmek Fiil
clarification plant tasfiye (filtraj) tesisatı
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.

08.04.2018 22:28