Başlıkları göster

burada temelde dikkat edilmesi gereken psikolojik danışma oturumundan farklı olan hedefler vardır. terapötik alliance yaratmaya çalışmaktan ziyade temel amaç var olan olay hakkında en doğru bilgiyi elde edebilmektir. Burada gizlilik açısından da belirli farklılıklar görülür. çünkü kaydedilen ses kaydını başkaları da görecektir. bu ses kaydı nedeniyle gizlilik konusunda yapılacak konuşma da psikolojik danışmaya göre farklıdır. Bu konuşma kendini tanıtmadan sonra doğru kronolojide yapılmalıdır. bunun nedeni de doğru bir şekilde oluşturulan güven ortamına zarar vermeden yapılmalıdır. ayrıca görüşmenin bir kere mi yoksa çok defa mı yapılması gerektiği de çocukla adli görüşmede tartışmalıdır. çocukla fazladan görüşmek çocuğu tekrar travmatize edebilecekken diğer taraftan çocukla çok defa görüşmek aynı zamanda alınacak bilgiyi artırır. diğer taraftan mahkeme açısından bilgi artışı da kaotik bir ortam hazırlayabilir.
çocukla iletişim kurmanın başlangıcında çocukla selamlaşmalı ve sonrasında amacımızdan ve mesleğimizden söz etmeliyiz. sonrasında ise güven ortamı oluşturması beklenen ve çocuğun suçlu olduğu, soruşturulduğu hissini minimuma indirecek bazı sorular çocuğa sorulmalıdır. neler yapmaktan hoşlandığı gibi, olayla alakalı sorulara geçmeden önce aynı zamanda çocukla doğru ortamda doğru şartlar altında konuşulduğundan emin olunmalıdır. çocuk dikkatli bir şekilde dinlenmelidir ama diğer taraftan çocuğun kaygılanmasına asla neden olmamamız gereken bir vücut dili kullanmalıyız. sade ve temiz bir giyinme de karşı tarafta güven ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır. kullandığımız cümleler çocuğun anlayabileceği sadelikte terimlerden uzak olmalıdır.
açık uçlu sorular sorulması da yönlendirilmenin minimuma indirilmesi açısından yararlı olur. olay sorgulanmadan çocuğun kendini anlatmasına izin verilecek şekilde dinlenmelidir. olayın ilk kez dinlenilmesi en önemli noktalardandır çünkü daha önce çocuk ilgili konu hakkında benzer bir durumda bulunduysa karşımıza çıktığında da saf bir anlatım sunmuyor olabilir. hatta kriter bazlı ifade analizinin uygulanması açısından da önemli bir ayrıntıdır bu. çocuğun anlatmayı isteyeceği şeyler kapsamlı bir şekilde söz edilmelidir. ne oldu, nasıl oldu, kim tarafından oldu gibi sorular önemlidir. çocuğa kronoloji hatırlatılırken ise küçük yaşta olduğu unutulmamalıdır. örneğin televizyon dizisine referans verilerek zaman hakkında konuşulması oldukça yararlı olabilir. "tag question" denilen soru tipinden kaçınılmalıdır. eğer bir soru ikinci kez sorulacaksa farklı kelimelerle sorulmalıdır. böyle olmadığı zaman sorguluyormuş havası oluşturulabilir. aynı zamanda sessizlik de doğru bir şekilde kullanılmalıdır. görüşmeyi yürüten kişi sessizliği bozmak için acele etmemelidir. nitekim psikolojik danışmada da sessizlik bir terapötik amaç için kullanılır. burada da sessizlik karşıdaki kişinin doğru kelimeleri sunması için, düşünmesi için bir süreç olarak sunulabilir. beden dilimiz karşımızdaki kişiyi dinlediğimizi göstermelidir. karşıdaki kişinin gözlerine bakma süresi de doğru bir şekilde belirlenmelidir ki bu kültüre göre değişmektedir de.ayrıca karşıdaki kişinin mahrem mesafesine de dikkat edilmelidir. şiddet ve cinsel taciz mağdurlarında bu detay daha önemlidir.
karşımızdaki kişiye yine uygunsuz bir şekilde ten temasında bulunmamız ne kadar iyi niyetli olursa olsun doğru değildir. ses tonumuzu da doğru bir şekilde fazla yükseltmeden kullanmak, karşıdaki kişiyi yargılamadığımız hissettirmek oldukça önemlidir. hatta bu açıdan niçin'li sorulardan kaçınılmalıdır.

21.05.2017 23:03

21.05.2017 23:03
aynı zamanda karşıdaki kişiye fazla yakın olduğumuzu hissettirecek fazla sempati uyandıracak bir üsluptan da kaçınılmalıdır.

21.05.2017 23:04
çocuk olan kişinin gelişim özelliklerine uygun bir konuşma hazırlanmalıdır. örneğin 11 yaşından küçükse soyut düşünme konusunda iyi olmadığı gerçeği göz önüne alınarak kompleks ifadelerden söz edilmemelidir. ayrıca kişinin sahip olduğu pozisyon da önemlidir. kişinin mağdur mu olup olmadığı yoksa sadece başkasını ilgilendiren bir olay içerisinde mi olup olmadığı gibi bir çok şey önemlidir.

21.05.2017 23:06