Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
İsim yanyana koyma/yerleştirme.
İsim sıraya koyma, düzenleme, tanzim, tertip.
İsim, Gramer eşdizimlilik: süzcüklerin tümce içinde dizilişi.
İsim, Dilbilim eş dizim
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce - İngilizce
noun. The act of collocating or the state of being collocated.
noun. An arrangement or juxtaposition of words or other elements, especially those that commonly co-occur, as rancid butter, bosom buddy, or dead serious.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

01.04.2018 21:28