Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
Sıfat emreden.
a commanding voice.
Sıfat komuta eden, komuta mevkiindeki.
Who's your commanding officer?
Sıfat kontrol eden, hâkim, etkili.
to be in commanding position: hâkim mevkide olmak.
Sıfat nâzır, hâkim, yüksek yerde.
The castle has a commanding position on a steep hill.
Sıfat otoriter, emredici, âmirane.
He has such a commanding voice that everyone obeys him.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
commanding general komutan general
commanding height erişilebilecek yükseklik
commanding officer komutan: ABD ordusunda teğmenden albaya kadar rütbeli subay.
commanding officers of the army kuvvet komutanları İsim
commanding tone hâkim bir tonda
in a commanding tone hâkim bir tonda
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
adjective. Having command; controlling.
adjective. Dominating, as by magnitude or position: took a commanding lead at the polls; a commanding view of the ocean.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

27.03.2018 20:03