Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
İsim, Psikoloji kavram
İsim kavram, mefhum.
clear/vague concepts.
İsim fikir, telâkki, anlayış, görüş, kanaat.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
abstinence concept faiz gibi bir ödeme ile karşılanması gereken bir ücreti gerektireceği kuramı
abstinence concept bir kalemin kullanılmasındaki gecikmenin
accrual concept gelir ve giderin tahakkuk ettikleri dönem için kâr ve zarar hesabına dahil edilmesine dayanan muhasebe yöntemi
accrual concept gerçekleşme ilkesi
accrual concept bu yöntemin yararı
accrual concept gelirlerle giderlerin tahakkuku arasındaki zaman farkını ortadan kaldırmasıdır
accrual concept tahakkuk prensibi
basic concept ana kavram
basic media concept temel medya kavramı
biological species concept biyolojik tür kavramı (Kaynak: Evrim çalışkanları) İsim, Biyoloji
business entity concept işletmenin tüzel kişiliği
business entity concept işletmenin bağımsızlığı ilkesi
consistency concept aynı muhasebe ilkelerini bir sonraki muhasebe dönemlerine uygulama ilkesi
core concept tatil köyünün ya da benzer bir yerin kullanıcıya çekici gelmesi ya da yolunu bulmasını kolaylaştıracak DEVAMINI OKU
core concept bir otelin
cost flow concept maliyet akışı kavramı
cost flow concept maliyetin fonksiyonlarla
cost flow concept üretim süreçleriyle
cost flow concept bitmiş ürünlerle ya da diğer faaliyet konularıyla ilişkilendirilmesi
current operating concept geçmiş hesap dönemlerine ait zarar ve kârları katmaksızın cari hesap dönemi gelir tablosunu hazırlama kavramı
financing concept finansman kavramı
formation of a concept bir kavramın oluşması
management concept yöneticilik kavramı
marketing concept pazarlama konsepti
marketing concept pazarlama kavramı (işletmenin tüm değişik işlem bölümlerinde pazarlama kavramının uygulanmasını vurgulayan felsefe
matching concept bir dönemin gelir ve giderlerinin karşılaştırılması kavramı
media concept medya kavramı
metro concept büyükşehir kavramı
money concept para ortak bir değer ölçüsüdür
nebuolous concept muğlak kavram İsim
phenetic species concept fenetik tür kavramı (Kaynak: Evrim çalışkanları) İsim, Biyoloji
phylogenetic species concept soyoluşsal tür kavramı (Kaynak: Evrim çalışkanları) İsim, Biyoloji
prudence concept ihtiyat kavramı İsim
recognition species concept tanımacı tür kavramı (Kaynak: Evrim çalışkanları) İsim, Biyoloji
relative income concept nisbi gelir kavramı
relative income concept eşit miktarda para kazanan kişilerin eşit miktarda para harcama eğilimi içinde oldukları kuramı
relative income concept nispi gelir kavramı
service concept müşteriye hizmet kavramı
world concept dünya kavramı
worst moment concept daha kolay zamanlarla birlikte
worst moment concept nakit akışının en çok zorlandığı zamanların da hesaba katılması
worst moment concept en kötü zaman kavramı
worst moment concept yüksek meblağlı faturaların ödenmesi gereken dönemler gibi
worst moment concept mali tahminler ve bütçeler hazırlanırken
concept car konsept otomobili İsim, Ulaşım
concept facility oda ya da alan
concept facility belirli bir temayı içeren lobi
concept facility otel
concept facility eğlence parkı
concept formation fikir oluşması
concept formation kavram oluşması
concept of breakdown boşanmada şiddetli geçimsizlik ilkesi
concept testing kavram testi
concept testing yeni bir ürünün prototipi yapılmadan önce piyasada kabul edilebilirliğini ölçme yolları İsim
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. A general idea derived or inferred from specific instances or occurrences.
noun. Something formed in the mind; a thought or notion. See Synonyms at idea.
noun. A scheme; a plan: "began searching for an agency to handle a new restaurant concept” ( ADWEEK).
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

19.02.2018 12:26
concept development--->kavram gelişimi.

07.03.2018 13:25
in example:
if it's a general
concept or idea, don't use "the"; and if it's specific, then you can use "the", and that
will erase a lot of your current mistakes.

22.06.2018 19:24