Başlıkları göster

to debate tartışmak fiil
to debate görüşmek fiil
to debate müzakere etmek fiil
to debate münakaşa etmek fiil
to debate iyice düşünmek fiil
to debate enine boyuna düşünmek fiil
to debate tartmak fiil
debate tartışma
debate münakaşa
debate müzakere
debate fikir mücadelesi
debate açık oturum
debate münazara
to debate a bill bir kanun tasarısını görüşmek fiil
to debate a bill bir kanun önergesini müzakere etmek fiil
to debate a subject bir konuyu müzakere etmek fiil
to debate across the floor iktidar partisiyle münakaşa etmek fiil Siyaset
to debate an account bir hesabı reddetmek fiil
to debate doing something birşeyi yapıp yapmayacağını düşünmek fiil
to debate doing something birşeyi yapmayı düşünmek fiil
to debate the tariff question gümrük tarifesini müzakere etmek fiil
to debate what to do ne yapılacağı konusunda tartışmak fiil
to debate what to do ne yapılacağını görüşmek fiil
to debate what to do ne yapılması gerektiğini tartışmak fiil
to debate what to do ne yapacağını düşünmek fiil
to debate what to do ne yapmak gerektiğini düşünmek fiil
to debate with yourself iyice düşünmek fiil
to debate with yourself enine boyuna düşünmek fiil
to debate with yourself tartmak fiil
debate on home affairs içişleri müzakereleri isim
debate on the budget bütçe müzakereleri isim
budget debate bütçe müzakereleri isim
to be in debate bir konu üzerinde müzakere halinde bulunmak fiil
to close a debate bir müzakereyi bağlamak fiil
to close a debate bir müzakereyi kapatmak fiil
to close a debate müzakereyi kapamak fiil
to close a debate bir tartışmayı bağlamak fiil
to cut off debate bir tartışmayı kesmek fiil
to gag a debate müzakereleri engellemek fiil
to gag a debate bir tartışmayı boğmak fiil
to gag a debate müzakereyi engellemek fiil
to hold a debate bir müzakere düzenlemek fiil
to open a debate müzakereyi açmak fiil
to renew a debate bir müzakereyi yeniden başlatmak fiil
to renew a debate müzakereyi yeniden başlatmak fiil
to start a debate müzakereyi başlatmak fiil
campaign debate seçim kampanyası müzakereleri isim
confidence debate güvenoyu müzakereleri isim
debater münazaracı
debater müzakereye katılan
economic debate ekonomi müzakereleri isim
furious debate ateşli tartışma isim
perennial debates sürekli müzakereler isim
to apply the closure of a debate müzakereyi kapamak fiil
to closure the debate müzakereleri kapamak fiil
to commence a debate bir müzakereyi açmak fiil
to commence a debate müzakereyi açmak fiil
to declare the debate closed davayı müzakereye kapatmak fiil
to demand the closure of the debate müzakereyi kapama talebinde bulunmak fiil
to give a flippant tone to a debate bir tartışmaya gerekli önemi vermemek fiil

27.02.2013 17:10
Debate
English
Set up a claim or argument, presenting evidence for and against.

06.03.2018 22:36