Başlıkları göster

deficit eksik isim
deficit zarar isim Muhasebe
deficit bütçe açığı
deficit noksan


deficit alacakla borç arasındaki hesap açığı
deficit sermaye açığı
deficit açık
deficit açık veren ticaret dengesi
deficit kasa açığı
deficit açık; eksik
deficit area şirketin zarar ettiği alan
deficit budget açık veren bütçe
deficit budget gelirlerin giderlerden az olduğu bütçe
deficit budget açık bütçe
deficit clause zararın devri klozu (reasürans sözleşmesinde kâr komisyonu ödendiği kloz , burada reasürör herhangi bir yıl içinde zarar ederse , zarar müteakip yılla
deficit margin zarar marjı
deficit nation dövizi kıt olan ülke
deficit on current accounts eksi bakiye veren cari hesaplar isim
deficit trade balance pasif ticaret bilançosu isim
deficit account eksi hesap
deficit account dağıtılmamış kâr hesabı
deficit account eksi bakiye veren hesap
deficit account defter-i kebirde açık gösteren hesabın dağıtılmamış kâr/borç bakiyesi
deficit balance ters bakiye
deficit balance ödemeler dengesi açığı
deficit budgeting satış açığı bütçeleme
deficit country dış ödemeler dengesi açık veren ülke
deficit financing açık finansman
deficit financing bütçe açığı ile finansman
deficit financing bütçe açığı ile yapılan finansman
deficit financing ekonomiyi canlandırmak amacıyla hükümetin bütçe açığı (gelirden çok harcama yapılması) yoluna başvurması
deficit financing açık finansmanı
deficit guarantee zarar teminatı
deficit in budget bütçe açığı
deficit in taxes vergi açığı
deficit projection açık tahmini
deficit spending açığa dayalı harcama
deficit spending açığa dayanan harcamalar
deficit spending devlet istikraz tahvili çıkararak borçlanma
deficit spending açığa dayanan harcama
deficit in expense fund harcama fonu açığı
deficit in revenues devlet gelirlerinde (vergilerde) düşüklük
deficit in the balance of trade ticaret dengesi açığı
deficit in the budget bütçe açığı
deficit in the expense fund harcama fonu açığı
deficit in the financial accounts ticari muhasebe açığı
ac at a deficit zararına işletmek fiil
to cover a deficit bir açığı güvence altına almak fiil
to cover a deficit itfa etmek fiil
to cover a deficit bir açığı kapatmak fiil
to have deficit açığı çıkmak fiil
to meet a deficit açığı kapatmak fiil
to run a deficit açık vermek fiil Muhasebe
to show a deficit açık vermek fiil
trade deficit ticaret açığı isim Ekonomi
trade deficit dış ticarette pasif bakiye isim Ekonomi
trade deficit dış ticaret açığı isim Ekonomi
(fin) to meet the deficit açığı kapatmak fiil
clearing deficit takas işlem açıkları isim
cognitive deficit bilişsel eksiklik isim Tıp ve Sağlık

10.12.2012 17:54
Definitions of deficit
noun
the amount by which something, especially a sum of money, is too small.
The fund will absorb the deficit in the Rover pension scheme, which officially stands at £67.6m.
synonyms: shortfall, deficiency, shortage, debt, arrears, negative amount, loss
See also
attention deficit disorder, trade deficit, budget deficit, fiscal deficit, deficit spending, current account deficit, financial deficit

22.06.2018 21:14