Başlıkları göster

discrepancy
English
LACK OF CONSISTENCY; DIFFERENCE "The police noticed some --- in his description of the crime and did not believe him

25.02.2018 18:50
İngilizce-Türkçe çeviri
İsim fark
İsim uyarsızlık, uymama, tutarsızlık, başkalık, ayrılık, zıtlık, çelişki, tenakuz, ihtilâf.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
have a discrepancy in one's account hesabında tutarsızlık olmak Fiil
positive discrepancy (belgeler) birbirini tutmamak Fiil
statistical discrepancy d ei farklılık
statistical discrepancy istatistiki farklılık
discrepancy between two accounts iki hesabın birbirini tutmaması
discrepancy in amounts meblağlarda tutarsızlık olması
discrepancy in weight ağırlıkların tutmaması
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. Divergence or disagreement, as between facts or claims; difference.
noun. An instance of divergence or disagreement. See Synonyms at difference.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

30.03.2018 15:31