Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
İsim, Rekabet Hukuku ayrımcılık
İsim, Hak ve Özgürlükler ayrımcılık
İsim ayırma, tefrik/temyiz/fark etme, (ufak farkları görerek) iyiyi seçebilme.
İsim ayırım, tefrik, temyiz, seçi, zevki selim.
İsim ayırım yapma, fark gözetme, taraf tutma, tarafgir davranma, (meziyet ve yeteneklere bakmaksızın) bir DEVAMINI OKU
İsim ayrılık, fark.
There must be no discrimination!
İsim ayırmaç, ayırıcı simge, alâmeti farika.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
flag discrimination ayrı ayrı gümrük tarifesi uygulama
flag discrimination bayrak ayrıcalığı (alınan ücret ve sağlanan hizmetlerle ilgili olarak , bir ülkenin başka ülkelerin gemilerine tanıdığı ayrıcalık
hiring requirement discrimination işe almada ayırımcılık uygulaması
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
job discrimination (US) iş ayırımı yapma
job discrimination iş ayırımı yapma
price discrimination (US) fiyat farklılığı (ayırımlı fiyat uygulaması ; bir satıcının eşit koşullar altında bir mal için türlü fiyatlar istemesi
price discrimination fiyat farklılaştırması
price discrimination fiyat ayrımcılığı İsim, Rekabet Hukuku
price discrimination farklı fiyat uygulaması
race discrimination ırk ayrımı
racial discrimination ırk ayrımı
racial discrimination irk ayrımı
racial discrimination ırk ayırımı
racial discrimination ırk ayrımcılığı
rate discrimination benzer hizmetler için farklı ücretler istenmesi
rate discrimination fiyat farklılaştırılması
reverse discrimination ırk ayırımı.
sectarian discrimination mezhep ayrımcılığı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
social discrimination toplumsal ayırım.
tariff discrimination tarife ayırımı
tax discrimination farklı vergi uygulama
tax discrimination ayırımcı vergi
tax discrimination farklı vergi uygulaması
taxation discrimination farklı vergilendirme
trade discrimination kotalar ve döviz kuru farklarını ayarlaması
trade discrimination ticaret farklılaştırılması
trade discrimination bir ülkenin kendi ödemeler dengesinin veya genel ekonomik durumunun yararı için uluslararası ticaretten birtakım tarifeler
unfair price discrimination (US) haksız fiyat ayırımı uygulama
discrimination against aleyhine fark gözetme
discrimination in prices belli bir ürünün muhtelif pazarlarda ayrı fiyatlarda satılması
discrimination test tüketicinin bir ürünü ya da ambalajı tercih nedenini saptamak için yapılan test
discrimination test tercih etme testi
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi İsim, Hukuk
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, Dine DEVAMINI OKU İsim, Uluslararası Hukuk
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. The act of discriminating.
noun. The ability or power to see or make fine distinctions; discernment.
noun. Treatment or consideration based on class or category rather than individual merit; partiality or prejudice: racial discrimination; discrimination against foreigners.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

20.02.2018 14:35

14.03.2018 22:59