Başlıkları göster

algebraic dual space cebirsel eşlek uzayı
occupy a dual capacity iki sıfatı birden taşımak fiil
dual çift Bilgi Teknolojileri
dual iki kat
dual ikili
dual citizenship çifte vatandaşlık isim Kamu Yönetimi
dual ownership iki sahibi olması
dual carriageway duble yol isim Ulaşım
dual tire çift lastik
dual nationality iki uyrukluluk
dual alliance ikili ittifak
dual carriageway bölünmüş yol isim Ulaşım
dual nationality çifte vatandaşlık isim
dual citizen çifte vatandaş isim Kamu Yönetimi
dual carrying iki şeritli yük taşıma yolu
algebraic dual cebirsel devrik dönüşüm
dual processor çift işlemci Bilgi Teknolojileri
dual membership çifte üyelik
dual purpose iki görevi ve kullanışı olan
dual pricing iki fiyat koyma
dual structure ikili yapı
dual office holding iki devlet dairesinde aynı zamanda görev yapma
dual usage package yeniden kullanılabilir ambalaj
dual carrying road iki şeritli yük taşıma yolu
dual usage packing yeniden kullanılabilir ambalaj
dual floppy system çift disket sürücülü sistem Bilgi Teknolojileri
call someone for a dual birisini düelloya davet etmek

04.07.2014 03:48
ing. çift anlamına geliyor. ancak bazıları için daha derin anlamları vardır.

04.07.2017 13:43
(bkz: duality)

15.07.2017 15:56