Başlıkları göster

due to dolayı
0 due to ötürü
0 due to this bundan ötürü
0 Due to Shareholders Ortaklara Borçlar isim Muhasebe
0 Due to Affiliates İştiraklere Borçlar isim Muhasebe
0 Due to Subsidiaries Bağlı Ortaklıklara Borçlar isim Muhasebe
0 Due to Personnel Personele Borçlar Muhasebe
0 due to negligence ihmal sonucu zarf
0 due to negligence ihmal nedeniyle zarf
0 balance due to us bize olan borçların bakiyesi
0 defect due to workmanship işçilik hatası isim
0 deletions due to the censor sansürcünün çıkardığı parçalar isim
0 goods not loaded due to lack of space yer yokluğundan yüklenemeyen mallar isim
0 income due to a bankruptcy iflas geliri
0 damage to a building due to the wet rutubet yüzünden bir binadaki zarar
0 be due to bad management kötü yönetimden ileri gelmek fiil
0 note due to banks bankalara verilmiş senetler isim
0 with all due deference to those present sözüm meclisten dışarı
0 show due protection to a draft bir senedi geçerli kabul edip ödemek fiil
0 revert to a matter in due course zamanı gelince bir konuya dönmek fiil
0 (draft term) to become due hulul etmek fiil
0 income due to bankruptcy iflas geliri
0 (due to bankruptcy) voluntary assignment isteyerek devir ve temlik
0 misrepresentation due to negligence akit yapılırken ihmal yüzünden yanlış beyanda bulunmak fiil
0 give due consideration to sb adamdan saymak fiil
0 be due to bir şeyden ileri gelmek fiil
0 notes due to banks bankalara verilmiş senetler isim
0 acceleration due to gravity yerçekimi ivmesi isim Fizik
0 This is due to the fact that … Bunun nedeni …dir. isim

05.08.2013 19:39
Word
due to
Definition
They were severe delays d_____ __ the strike.

09.03.2018 11:38