Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
Edat esnasında, zarfında, süresince, müddetince, -in/-ın, -de/-da.
during summer/winter: yazın/kışın. DEVAMINI OKU
Edat -leyin, … vakti.
during the night: geceleyin, gece vakti.
They departed during the night. DEVAMINI OKU
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
during (one's) pleasure hoşlandığı sürece.
office held during our pleasure: (Kraliçe) arzumuza bağlı görev.
during (in) the night geceleyin
during a break in school okulda teneffüs sırasında
during good behaviour (hâkim) kaydı hayat şartıyla
during his natural life ömür mrüü boyunca
during his natural life ömür boyunca
during his occupancy of the past mevkii işgal ettiği sırada
during his occupancy of the post mevkii işgal ettiği sırada
during his tenure of office iş başında iken
during summer yazın
during term sömestr içinde
during the course of the year yıl içinde Zarf
during the daytime gündüz Zarf
during the daytime gündüzleri Zarf
during the hot weather sıcak mevsimde
during the life of the contract sözleşme süresince
during the military service askerlikte
during the pendency of the suit dava sürdüğü müddetçe
during the rule of 'nın egemenliği sırasında
during the sitting oturum esnasında
during the summer months yaz aylarında Zarf
during the term hereof işbu belgenin yürürlükte olduğu süre içinde Zarf, Hukuk
during the winter kışın
during the winter months kış aylarında Zarf
during working hours çalışma saatleri içinde
accessory during the fact suçun işlenmesi sırasında katılan feri fail
be closed during repairs tamirat süresince kapalı olmak Fiil
carry on during sb's absence biri yokken işleri idare etmek Fiil
commit suicide during a fit of depression bir kriz esnasında intihar etmek Fiil
copy during an examination sınavda kopya çekmek Fiil
debt contracted during infancy reşit olmadan önce yapılan borçlar
eat something for the first time during its season siftah etmek Fiil
fail during a depression buhranda iflas etmek Fiil
generation of people born during the same period kuşak
gift during life hayatta iken hibe
hold office during her majesty's pleasure (Br) Kraliçe için çalışmak Fiil
jam the enemy's station during the war savaş sırasında düşman yayın istasyonuna parazit yapmak Fiil
jam the enemy's stations during the war düşman radyo istasyonlarını savaş sırasında bozmak Fiil
lay off workmen during a business depreciation bir ekonomik krizde işçileri çıkarmak Fiil
not to bring something up during a discussion kapalı üstü geçmek Fiil
payment during leave izin parası
property acquired during the marriage evlilik gereği iktisap olunan mal varlığı
property acquired during the marriage evlilik gereği iktisap olunan mal
put it on during holiday season tatil diye daha yüksek fiyat istemek Fiil
remain in a house during lifetime ömür boyu bir evde yaşamak Fiil
stick it on during the busy season satışların yoğun olduğu mevsimde yüksek fiyat istemek Fiil
swing a district during the election seçim sırasında seçmenleri kendi tarafına çekmek Fiil
take all of sb's money during a poker's game temizlemek Fiil
the evening meal during Ramadan iftar
the time during which an object is fit for use miat
the time when the day's fast begins during Ramadan imsak
Type of men's vest, chiefly used during the Ottoman era. cepken İsim, Giyim ve Moda
European Convention for the Protection of Animals During International Transport Uluslararası Nakliyat Esasında Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
preposition. Throughout the course or duration of: suffered food shortages during the war.
preposition. At some time in: was born during a blizzard.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

02.03.2018 14:05
in example:The four pie charts compare the electricity generated between Germany and France during 2009,

02.03.2018 14:05
another example:The graph illustrates the figures of average house prices in the five different cities during the period from 1990 to 2002

02.03.2018 21:56