Başlıkları göster

açıklamak anlamına gelir.

18.09.2012 18:29
Give details about how and why it is so. Make plain.

06.03.2018 22:57