Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
İsim dalgalanma, salınım.
İsim düzensiz değişme/değişim, kararsızlık, çalkantı, inip çıkma.
fluctuations in the temperature.
İsim tereddüt, bocalama, ikircim, ikircik(lenme).
İsim kalıtımsal olmayıp çevre koşullarından ilerigelen vücut değişikliği.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
cyclical fluctuation konjonktür dalgalanmaları İsim
cyclical fluctuation konjonktürel dalgalanma
economic fluctuation ekonomik dalgalanma
economic fluctuation ekonomide dalgalanmalar
industrial fluctuation sınai dalgalanma
industrial fluctuation sınai dalgalanma (sınai faliyetler daralıp genişlerken yer alan yükseliş ve inişler
margin of fluctuation dalgalanma marjı
maximum fluctuation herhangi bir borsada bir gün içindeki alım satımlarda fiyatın değişebileceği üst sınır
maximum fluctuation cari fiyatın bir yüzdesi olarak bu sınır önceden saptanır ve üst sınır fiyatına ulaşıldığında o günün DEVAMINI OKU
minimum fluctuation bir gün içindeki alım satımlarda fiyatın düşebileceği en alt sınır
minimum fluctuation borsada
minimum fluctuation cari fiyatın bir yüzdesi olarak bu sınır önceden saptanır ve fiyat alt sınıra düştüğünde ticaret yapılmasına ara verilir
minimum fluctuation taban noktası olarak da bilinir
monetary fluctuation paranın dalgalanması
narrow band of fluctuation dar dalgalanma sınırı
permissible margin of fluctuation müsaade olunan dalgalanma marjı
rate of fluctuation dalgalanma kuru ya da oranı
thermal fluctuation ısı dalgalanması
fluctuation in bank accounts banka hesaplarında dalgalanma
fluctuation in the exchange rate döviz kurunda dalgalanmalar
fluctuation in the rate of exchange döviz kurlarının dalgalanması
fluctuation in the rates of exchange döviz kurlarının dalgalanması
fluctuation margin dalgalanma marjı
fluctuation market rate (US) dalgalanan kur fiyatı
fluctuation of costs masrafların dalgalanması
fluctuation of currency paranın dalgalanması
fluctuation of the market piyasanın dalgalanması
fluctuation on bank accounts banka hesaplarında dalgalanma
clear fluctuation system hiç müdahale edilmeyen dalgalanma sistemi
dirty fluctuation system kirli dalgalanma sistemi
dirty fluctuation system hükümetin döviz kurunun dalgalanmasına el altından müdahale etmesi
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. A motion like that of waves; a moving in this and that direction.
noun. A wavering; unsteadiness.
noun. The motion or undulation of a fluid collected in a natural or artificial cavity, which is felt when it is subjected to pressure or percussion.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition
After 2004, the rate of immigration remained high, but the number of people emigrating
fluctuated.

03.03.2018 23:16