Başlıkları göster

iskelet
framework için tanımlar
isim
an essential supporting structure of a building, vehicle, or object.
a conservatory in a delicate framework of iron
eş anlamlılar: frame, substructure, infrastructure, structure, skeleton, chassis, shell, body, bodywork, support, scaffolding, foundation
Ayrıca bkz.
frame work, conceptual framework, institutional framework, within the framework of
framework çevirileri
isim
yapı
structure, construction, build, making, building, framework
çatı
roof, roofing, framework, frame, voice, skeleton
iskelet
skeleton, frame, framework, carcass, bones, outline
sistem
system, the system, tract, regime, framework, grid
kadro
staff, personnel, cadre, framework, payroll, strength

19.05.2018 18:57
framework için tanımlar
isim
an essential supporting structure of a building, vehicle, or object.
a conservatory in a delicate framework of iron
eş anlamlılar: frame, substructure, infrastructure, structure, skeleton, chassis, shell, body, bodywork, support, scaffolding, foundation
Ayrıca bkz.

14.06.2018 18:55
İngilizce-Türkçe çeviri
İsim çatı, kafes, bina/gemi vb. iskeleti.
In modern times most ships have a metal framework; formerly they were made of wood.
İsim çerçeve.
İsim temel yapı/kuruluş, bünye, sistem.
the framework of society. the framework of modern government.
İsim (bkz: frame of reference).
İsim (tezgâh, gergef vb. ile dokunan) kumaş, elişi.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
accounting framework muhasebe çerçevesi
accounting framework hesap çerçevesi
conceptual framework kavramsal çerçeve İsim
constitutional framework anayasal sistem
having a wooden framework kafesli
legal framework kanuni çerçeve
legal framework kanun çerçevesi
negotiating framework müzakere çerçeve belgesi Avrupa Birliği
open media framework açık ortam çerçevesi Bilgi Teknolojileri
qualification framework nitelik belirleme çerçevesi (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
regulatory framework hukuki çerçeve
social framework toplumsal çerçeve
theoretical framework kuramsal çerçeve İsim
theoretical framework teorik çerçeve İsim
framework agreement çerçeve anlaşması
framework body kafesli uçak gövdesi İsim
framework of a building çatma
framework of a roof çatı
framework of government rejim
framework of society toplumun çatısı
come within the framework of a constitution bir anayasanın çerçevesi içine girmek Fiil
outside the framework of ... ... kapsamı dışında Zarf
repair made to the framework of a wooden building kafes tamiri
within the framework of the task görev çerçevesinde
Climate Change Framework Convention (CCFC) İklim Değişikliği çerçeve Sözleşmesi
Community Support Framework (CSF) Topluluk Destek çerçevesi
Council Framework Decision Konsey çerçeve Kararı
European Qualification Framework for Lifelong Learning Ömür Boyu Ögrenmeye Yönelik Avrupa Nitelik Belirleme çerçevesi İsim, Eğitim
frame work taslak
frame-work kafes
The Sixth Research and Technological Development Framework Programme Altıncı Araştırma ve Teknoloji Geliştirme çerçeve Programı
United Nations Framework Convention on Climate Change Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği çerçeve Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.

18.06.2018 12:50