Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
(a) (hastalık vb.) çekmek, katlanmak, duçar olmak, (tecrübe vb.) geçirmek.
go through fire and water: DEVAMINI OKU
(a) incelemek, gözden geçirmek, (b) dayanmak, sürmek, geçmek, (c) olmak, (d) tüketmek, dibine darı ekmek. DEVAMINI OKU
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
go through all one's money bütün parasını harcamak Fiil
go through one's apprenticeship çıraklık dönemini tamamlamak Fiil
go through one's apprenticeship çıraklık döneminde olmak Fiil
go through one's correspondance gelen mektup buları okumak Fiil
go through one's correspondence gelen mektupları okumak Fiil
go through one's facing liyakatini göstermek Fiil
go through one's mail mektuplarına bakmak Fiil
go through someone's stuff birinin eşyalarını karıştırmak Fiil
go through a course kurs izlemek Fiil
go through a crisis buhran döneminden geçmek Fiil
go through a crisis kriz geçirmek Fiil
go through a difficult period zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Fiil, Deyim
go through a difficult time zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Fiil, Deyim
go through a manuscript for typing errors daktilo hatalarını düzeltmek için bir metni gözden geçirmek Fiil
go through a terrible ordeal müthiş sıkıntılı anılar yaşamak Fiil
go through a war savaş görmek Fiil
go through accounts geçmek Fiil
go through accounts olmak Fiil
go through accounts hesapları gözden geçirmek Fiil
go through accounts dayanmak Fiil
go through difficult times zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Fiil, Deyim
go through fire and water herşeyi/her türlü tehlikeyi göze almak, her mihnete/meşakkate katlanmak, kendini ateşe atmak.
go through fire and water for sb biri için her şeyi göze almak Fiil
go through free of duty gümrük ödemeden geçmek Fiil
go through hard times zor günler geçirmek, zor zamanlar geçirmek, zor bir dönemden geçmek Fiil, Deyim
go through hardship anası ağlamak Fiil
go through the hoops zor anlar yaşamak Fiil
go through the hoops iflasını ilan etmek Fiil
go through the hoops sıkıntıya girmek Fiil
go through the mill güç anlar yaşamış olmak Fiil
go through the motions isteksizce yapmak Fiil
go through the proper channels uygun yollardan gitmek Fiil
go through the roof (a) tepesi atmak, çok öfkelenmek, (b) (fiyat) çok yükselmek, ateş pahası olmak.
Fuel prices are going through the roof .
go through with (sonuna kadar) sebat etmek, dayanmak, yürütmek, sonuca ulaştırmak, bitirmek, tamamlamak.
He disliked DEVAMINI OKU
go through with sebat edip bitirmek, güçlüklere rağmen yapmak.
go on holiday through a travel agency bir seyahat acentesinin düzenlediği geziye çıkmak Fiil
go/be put through the hoop feleğin çemberinden geçmek, çetin hayat tecrübesi geçirmek.
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.

26.02.2018 18:36
go through çevirileri
fiil
ayrıntılar üzerinde durmak
go over, go through
ince eleyip sık dokumak
scrutinize, be too fussy, be too particular, fuss, pick over, go through
sunmak
offer, present, submit, help to, put forward, go through
yapmak
make, do, perform, build, have, go through
muayene etmek
examine, check up, inspect, explore, go over, go through
çekmek
attract, take, draw, withdraw, pull, go through
katlanmak
bear, endure, stand, take, take it, go through
onaylanmak
be approved, meet with approval, go through, pass, go down
resmen kabul edilmek
go through

27.02.2018 22:48
go through çevirileri
fiil
ayrıntılar üzerinde durmak
go over, go through
ince eleyip sık dokumak
scrutinize, be too fussy, be too particular, fuss, pick over, go through
sunmak
offer, present, submit, help to, put forward, go through
yapmak
make, do, perform, build, have, go through
muayene etmek
examine, check up, inspect, explore, go over, go through
çekmek
attract, take, draw, withdraw, pull, go through
katlanmak
bear, endure, stand, take, take it, go through
onaylanmak
be approved, meet with approval, go through, pass, go down
resmen kabul edilmek
go through

06.04.2018 18:18