Başlıkları göster

eğim, meyil (yol, demiryolu vb.).
eğik düzlem, yokuş, iniş.
Fizik bayırlık: (sıcaklık, basınç, potansiyel, alan şiddet vb. gib) bir çokluğun belirli bir yönde birim uzaklıktaki değişme miktarı.
Matematik düşüm, eğim: bileşenleri verilen bir işlevin kısmî türevleri ile beliren vektör. Kıs.:
grad.
düzgün eğimli, düzgün olarak yükselen/alçalan.
(hayvan) yürüyerek ilerleyen.
Zooloji yürümeye/koşmaya elverişli/uyumlu (bazı kuşların ayakları gibi).
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
ascending gradient rampa
barometric gradient pressure gradient.
pressure gradient basınç bayırlığı/gradyanı: birim yükseklik değişmesinde hava basıncının değişmesi.
temperature gradient sıcaklık düşümü/değişimi, uzaklık birimi başına sıcaklık değişimi.
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. A rate of inclination; a slope.
noun. An ascending or descending part; an incline.
noun. Physics The rate at which a physical quantity, such as temperature or pressure, increases or decreases relative to change in a given variable, especially distance.
noun. Mathematics A vector having coordinate components that are the partial derivatives of a function with respect to its variables.
noun. Biology A series of progressively increasing or decreasing differences in the growth rate, metabolism, or physiological activity of a cell, organ, or organism.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

03.12.2017 19:25