Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
Sıfat, Biyoloji kalıtılabilir (Kaynak: Evrim çalışkanları)
miras yoluyla intikali mümkün
Sıfat kalıtsal, kalıtımsal, irsî, mevrus, miras yolu ile intikal ede(bile)n.
Sıfat mirasa konabilir, tevarüs edebilir.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
heritable bond ayni teminatlı borç senedi
heritable bond (İskoçya) borçlunun kendi arazisi üzerindeki haklarının devir ve temlikini teminat gösterdiği senet
heritable estate tevarüs edilebilir tereke
heritable obligation mirasla gelen borç yükümlülüğü
heritable obligation mirasla geçen borç yükümlülüğü
heritable property (İskoçya) tevarüs edilebilir tereke
heritable rights (İskoçya) miras yoluyla aktarılan haklar İsim
heritable security (İskoçya) borçlunun bir kredi için toprak üzerindeki haklarının devir ve temlikini teminat olarak gösterdiği senet
heritable security ayni teminat
heritable security ipotek
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
adjective. Capable of being passed from one generation to the next; hereditary.
adjective. Capable of inheriting or taking by inheritance.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

07.12.2017 17:09