Başlıkları göster

Hypothesis
Definition
A tentative answer to a well-framed question - an explaination on trial. Leads to predictions that can be tested by making additional observations or by performing experiment.

04.11.2017 10:34
hipotez.

01.03.2018 13:59
İngilizce-Türkçe çeviri
İsim, Tıp ve Sağlık hipotez
İsim hipotez (Kaynak: Evrim çalışkanları)
İsim, Tıp ve Sağlık varsayım
İsim varsayım, faraziye, hipotez.
working hypothesis: geçici varsayım.
İsim kuram, nazariye.
İsim, Mantık önerme, kaziye.
İsim sanı, zan, farz, tahmin.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
absolute income hypothesis mutlak gelir varsayımı
absolute income hypothesis tüketim harcamalarının sadece cari kişisel tasarruf edilebilecek gelirin bir fonksiyonu olduğunu savunan varsayım
factor proportions hypothesis faktör oranları hipotezi
friedman-savage hypothesis frıedman-savage hipotezi
life- cycle hypothesis bir bireyin herhangi bir dönem içindeki harcamalarının beklediği zenginlikle orantılı olduğu kuramı
life- cycle hypothesis yaşam süresi kuramı
nebular hypothesis bulutsu kuramı: güneş sisteminin aslında bulutumsu bir madde yığınından oluştuğunu varsayan Laplace kuramı DEVAMINI OKU
permanent income hypothesis sürekli gelir hipotezi
preference-similarity hypothesis tercih benzerliği hipotezi
random walks hypothesis sıradan yürüyüş hipotezi
skilled labour hypothesis yetişkin işgücü hipotezi
technological gap hypothesis teknoloji açığı hipotezi
working hypothesis geçici varsayım.
hypothesis of production cycles üretim dönemi hipotezi
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.

10.04.2018 23:00