Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
Sıfat yasak, memnu, yasa dışı, gayrımeşru, kanuna aykırı, haram, izinsiz, ruhsatsız, kaçak, caiz olmayan, âdetlere/törelere DEVAMINI OKU
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
(gain) illicit anafordan
illicit act kanuna aykırı davranış
illicit act haksız fiil
illicit arms trafficking yasadışı silah ticareti İsim, Hukuk
illicit arms trafficking yasadışı silah ticareti İsim, Ceza Hukuku
illicit betting kanuna aykırı bahis
illicit cohabitation evlilik dışında karı-koca gibi yaşama
illicit connection gayri meşru cinsel ilişki
illicit dealer karaborsacı
illicit distiller yasak içki üreten
illicit gain anafor
illicit gain kanunsuz kazanç
illicit goods kaypak mal
illicit money kara para
illicit pimss gayri meşru kazanç
illicit profits gayrimeşru kazanç
illicit profits kanunsuz yollardan elde edilen kâr
illicit sale of liquor kaçak içki satışı
illicit sales karaborsa satış
illicit trade karaborsacılık
illicit trade kaçak eşya ticareti
illicit trade karaborsa ticareti
illicit trader karaborsacı
illicit trafficking in stolen and other goods çalıntı ve diğer eşyaların yasadışı ticareti İsim, Ceza Hukuku
illicit transaction kanunsuz muamele
illicit use of drugs yasa dışı uyuşturucu madde kullanımı
illicit work kanunsuz iş
illicit work kaçak iş
illicit work yasak işler
by illicit means kanunsuz yollara başvurarak
indulge in illicit transactions kanunsuz muamelelere girişmek Fiil
make illicit pimss kanuna aykırı kazanç sağlamak Fiil
United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
adjective. Not sanctioned by custom or law; unlawful.
adjective. Linguistics Improperly formed; ungrammatical.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

07.12.2017 16:59