Başlıkları göster

Implicit İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
implicit zımnî, imalı, kapalı, gizli, ima olunan, açıkça ifade edilmeden anlaşılan.
implicit agreement. implicit DEVAMINI OKU Sıfat
implicit
implicit in: gizli, saklı, âşikâr olmamakla beraber gizlice anlaşılabilen, aslında olan.
It DEVAMINI OKU Sıfat
implicit tam, kesin, kat'î, mutlak.
implicit confidence: tam güven. Sıfat
implicit admission tevil yoluyla ikrar İsim, Hukuk
implicit agreement zımni sözleşme
implicit assent zımni muvafakat
implicit assent zımni rıza
implicit assent zımni onay
implicit confidence tam güven
implicit confidence körü körüne güven
implicit confidence kesin güven
implicit contract theory işçilerle yapılan ücret sözleşmelerinin onlar için bir sigorta öğesi olduğu kuramı
implicit cost kaydedilmeyen gizli maliyet
implicit cost genel maliyetlere ek olan
implicit cost kaydedilemeyen gizli maliyet
implicit faith körü körüne inanç
implicit in the contract sözleşmede zımnen ifade edilmiş olma
implicit inflation targeting örtük enflasyon hedeflemesi İsim, Ekonomi
implicit interest hesaplanmış faiz
implicit obedience itirazsız itaat
implicit obedience kayıtsız şartsız itaat
implicit recognition zımni kabul
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.

23.03.2018 20:49