Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
mürekkep.
mürekkep balığının korunmak için çıkardığı siyah sıvı.
mürekkeplemek, mürekkep sürmek/bulaştırmak, mürekkeple boyamak/yazmak, (dolma kaleme) mürekkep koymak. DEVAMINI OKU
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics (NACE code: C20.3) Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı (NACE kodu: 20.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics (NACE code: C20.3.0) Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı (NACE kodu: 20.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
blot something with ink mürekkeplemek Fiil
blotted with ink mürekkepli
China ink çini mürekkebi
Chinese ink çini mürekkebi.
copying ink kopya mürekkebi
corrections in red ink kırmızı mürekkeple yapılan düzeltmeler İsim
drawing ink çini mürekkebi
election ink seçim mürekkebi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
India ink çini mürekkebi.
Indian ink çini mürekkebi.
in ink yazılmış olarak.
indelible ink silinmez mürekkep
indelible ink sabit mürekkep
invisible ink görünmez mürekkep, ısı veya kimyasal yöntemlerle görünür hale gelen mürekkep.
magnetic ink manyetik mürekkep
marking ink sabit mürekkep, marka/işaret mürekkebi.
printer's ink matbaa mürekkebi.
printer's ink baskı/matbaa mürekkebi.
printing ink matbaa mürekkebi
red ink zarar, (banka/ şirket vb.) bütçe açığı. İsim
show red ink (US) zarar göstermek Fiil
sling ink yazar olarak çalışmak Fiil
sling ink kendini yazar olarak kanıtlamak Fiil
solid ink kalıp halinde kuru mürekkep.
stamp ink stampa mürekkebi
stamp ink ıstampa mürekkebi
stamping ink ıstampa mürekkebi
sympathetic ink görünmez mürekkep.
writing ink yazı mürekkebi
ink bag mürekkepbalığının mürekkep torbası.
ink black mürekkep siyahı
ink block mürekkep taşı
ink blot mürekkep lekesi
ink bottle mürekkep şişesi.
ink box mürekkep hokkası İsim
ink brush mürekkep fırçası İsim
ink case mürekkep hokkası İsim
ink cup mürekkep hokkası İsim
ink eraser mürekkep silgisi.
ink fountain mürekkep teknesi
ink glass mürekkep hokkası İsim
ink holder hokka
ink holder divit
ink in/over kurşunkalemle çizilmiş veya yazılmış şeyleri mürekkeplemek.
ink jet printer mürekkep püskürtmeli yazıcı İsim, Fotoğrafçılık
ink pad ıstampa.
ink pencil kopya kalemi
ink sac mürekkepbalığının mürekkep torbası.
ink stain mürekkep lekesi
ink up mürekkeple koyulaştıtmak.
(bullet , ink , film) cartridge kartuş
red ink entry kırmızı mürekkeple yazılan kayıt
red ink entry zarar
smear ink on mürekkeplemek Fiil
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. A pigmented liquid or paste used especially for writing or printing.
noun. A dark liquid ejected for protection by most cephalopods, including the octopus and squid.
noun. Informal Coverage in the print media; publicity: Her campaign rallies generated a lot of ink.
verb. To mark, coat, or stain with ink.
verb. Informal To append one's signature to (a contract, for example).
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

30.03.2018 20:39