Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
yararlı, etkili, tesirli, nüfuzlu.
His uncle was instrumental in getting him a job. He was instrumental DEVAMINI OKU
sazlı, çalgılı, sazlarla çalınan, sazlar için yazılmış (müzik).
I prefer instrumental music to choral music.
aletle/gösterge ile ilgili.
Gramer araç+, araç durumu: eylemin belirttiği oluşun hangi araçla yapıldığını gösteren durum.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
instrumental capital üretim malları İsim
instrumental capital üretken sermaye
instrumental cause yardımcı neden
instrumental disturbance alet paraziti
instrumental error alet hatası İsim
instrumental goods üretim malları İsim
instrumental music çalgı ile çalınan müzik
instrumental music enstrümantal müzik
instrumental music aletli müzik
be instrumental in katkısı olmak Fiil
be instrumental in doing sth bir şeyi yapmada rolü olmak Fiil
be instrumental in finding well paid work for a friend bir dosta iyi maaşlı bir iş bulmasında yardımcı olmak Fiil
be instrumental to a purpose bir amacı gerçekleştirmede payı olmak Fiil
be largely instrumental in a matter bir konuda çok yararı dokunmak Fiil
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
adjective. Serving as a means or agency; implemental: was instrumental in solving the crime.
adjective. Of, relating to, or accomplished with an instrument or tool.
adjective. Music Performed on or written for an instrument.
adjective. Grammar Of, relating to, or being the case used typically to express means, agency, or accompaniment.
adjective. Of or relating to instrumentalism.
noun. Grammar The instrumental case.
noun. A word or form in the instrumental case.
noun. Music A composition for one or more instruments, usually without vocal accompaniment.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

29.03.2018 18:53