Başlıkları göster

1. kâf. Şanlı şerefli kur’ân hakkı için.

(bkz: kaf suresi)

21.09.2012 17:41
Kâf vel kur’ânil mecîd(mecîdi).

1. kâf : Kaf, mukattaa harfi (şifre özelliği olan harf)
2. ve : andolsun
3. el kur`ân : Kur`ân
4. el mecîdi : şerefli, üstün
İmam İskender Ali Mihr : Kâf. Mecîd (şerefli) Kur`ân`a andolsun.
Diyanet İşleri : (1-2) Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!”
Abdulbaki Gölpınarlı : Kaaf, andolsun büyük ve şerefli Kur`ân`a.
Adem Uğur : Kaf. Şerefli Kurana andolsun.
Ahmed Hulusi : Kaf (KAF harfi {ENE} Eniyet`e işaret eder. İnsan Zâtının üç mertebesi olan Ahadiyet, Eniyet ve Hüviyet tecellilerinden ilk açığa çıkış olan eniyet = ene = ego = BEN noktasına işaret eder. Kaf Dağı, Benlik dağı olarak tasavvufta sembolleştirilir. Dağ, benliğin sembolüdür. Allâhu âlem. A. H. )! Kur`ân-ı Meciyd (açıklanan muhteşem Bilgi)!
Ahmet Tekin : Kaf. Keremi, bereketi, şerefi ve ulviyeti olan Kur’ân’a andolsun.
Ahmet Varol : Kaf. Şerefli Kurana yemin olsun,
Ali Bulaç : Kaf. Şerefli üstün Kurana andolsun.
Ali Fikri Yavuz : Kaf. Şanlı Kur’an hakkı için:
Bekir Sadak : Kaf. sanli Kuran`a and olsun.
Celal Yıldırım : Kaf.. Çok şerefli saygıya lâyık, hayırlı, bereketli Kur`ân`a and olsun.
Diyanet İşleri (eski) : Kaf. Şanlı Kuran`a and olsun.
Diyanet Vakfi : Kaf. Şerefli Kurana andolsun.
Edip Yüksel : Q, şanlı Kuran`a andolsun
Elmalılı Hamdi Yazır : Kaf ve Kur`an-i mecîd hakkı için
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kaf. Şanlı Kurana andolsun!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kâf. Şanlı ve şerefli Kurana andolsun ki,
Fizilal-il Kuran : Kaf. Şerefli Kurana andolsun!
Gültekin Onan : Kaf. Şerefli üstün Kuran`a andolsun.
Hasan Basri Çantay : Kaaf, o çok şerefli Kur`ana yemîn ederim ki (Mekke kâfirleri peygambere îman etmediler).
Hayrat Neşriyat : Kaf. Şerefli Kur’ân’a yemîn olsun ki (Mekke kâfirleri Muhammed’e îmân etmediler)!
İbni Kesir : Kaf. O şerefli Kurana andolsun ki;
Muhammed Esed : Kaf. Düşün bu yüce ve özlü Kuran`ı!
Ömer Nasuhi Bilmen : (1-2) Kâf. Ve bereketi pek ziyâde olan Kur`an hakkı için. Habibim! O kâfirler, seni tasdik etmediler. Belki kendilerinden bir korkutucu gelmesinden teaccüb ettiler. O kâfirler dedi ki: «Bu şaşılacak bir şey.»
Ömer Öngüt : Kaf. O şerefli Kurana yemin olsun ki!
Şaban Piriş : Kâf, şerefli Kur’an’a and olsun,
Suat Yıldırım : Kâf. Şanlı şerefli Kur’ân hakkı için.
Süleyman Ateş : Kâf. Zikir`li (uyarıcı, şerefli) Kur`ân`a andolsun,
Tefhim-ul Kuran : Kâf. Şerefli üstün Kurana andolsun.
Ümit Şimşek : Kaf. Şerefi pek yüce olan Kur`ân`a and olsun.
Yaşar Nuri Öztürk : Kaf. Şanı yüce, ilahî cömertlikle dolu Kurana yemin olsun ki,

06.03.2013 13:18
1. Qaf. I swear by the glorious Quran (that Muhammad is the Apostle of Allah.)

06.03.2013 13:18
sonraki ayet:
(bkz: kaf suresi 2)

02.05.2013 14:18