Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
Sıfat, Fizyoloji lateral
Sıfat, Fizyoloji yan
yanal, yan+, yana doğru, yandan, yana dönük/yönelik, yanda bulunan, yandan gelen, yana ait.
Fonetik (a) yancıl: nefes dilin iki yanından dışarı verilerek söylenen:
l gibi. (b) yanünsüz: bu tür söylenen ünsüz harf.
yan parça, yan takı, yan hendek/kanal, (maden) yan damar.
(a)
lateral pass ile ayni anlama gelir. yan pas, yandan verilen pas, (b) yanlamak, yandan pas vermek.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
lateral branch soy ağacının yan dalı
lateral chain yan halka, açık halka.
lateral chain yan halka, açık halka, bir atom zincirine bağlı en son açık halka.
lateral combination yatay birleşme
lateral deviation yana sapma
lateral displacement yatay deplasman İsim, İnşaat
lateral diversification yatay farklılaşma
lateral diversification bir şirketin bulunduğu iş kolunun dışındaki bir çalışma alanına girmesi
lateral earth pressure yanal toprak basıncı İsim, İnşaat
lateral line yanduyarga: balıkların ve hem karada hem denizde yaşayan hayvanların başlarında ve yan taraflarında su DEVAMINI OKU
lateral thinking etraflıca düşünme.
lateral view yandan görünüm
multi lateral force (MLF çok taraflı güç
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
adjective. Of, relating to, or situated at or on the side.
adjective. Of or constituting a change within an organization or a hierarchy to a position at a similar level, as in salary or responsibility, to the one being left: made a lateral move within the company.
adjective. Linguistics Of, relating to, or being a sound produced by breath passing along one or both sides of the tongue.
noun. A lateral part, projection, passage, or appendage.
noun. Football A lateral pass.
noun. Linguistics A lateral sound, such as (l).
verb. To execute a lateral pass.
verb. To pass (the ball) sideways or backward.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

23.03.2018 17:29