Başlıkları göster

to lead liderlik etmek fiil
to lead önderlik etmek fiil
to lead başı çekmek fiil
to lead öncülük etmek fiil


to lead en önde yer almak fiil
to lead önde olmak fiil
to lead yol göstermek fiil
to lead yönlendirmek fiil
to lead götürmek fiil
to lead rehberlik etmek fiil
to lead kılavuzluk etmek fiil
to lead gütmek fiil
to lead yönetmek fiil
to lead sorumlu olmak fiil
to lead başkanlık etmek fiil
to lead kumanda etmek fiil
to lead yürütmek fiil
lead kurşun
lead anterlin
lead iskandil
lead kalem kurşunu
lead saçma
lead (matbaacılıkta) satırlar arasını açmakta kullanılan ince kurşun şerit
lead (tiyatro , sinema filmi ve televizyonda) baş roldeki oyuncu
lead kılavuzluk
lead rehberlik
lead tavsiye
lead ipucu
lead baş taraf
lead ilk sıra
lead önde oluş
lead (iskambil oyunlarında) oyuna başlama hakkı
lead (gazetede) manşet haber
lead elektrik kordonu
lead avans
lead nakil
jump lead bir araçtan öbürüne cereyan aktarma kablosu isim
(road) to lead gitmek fiil
to cast lead kurşun dökmek fiil
(life) to lead sürmek fiil
to heave the lead iskandil atmak fiil
to cast the lead lehimlemek fiil
to follow sb`s lead birini örnek almak fiil
to keep one`s dog on the lead köpeğinin yuları elinde olmak fiil
to retain the lead başta gitmek fiil
to seal with lead mühürlemek fiil
to seal with lead lehimlemek fiil
to swing the lead övünmek şişinmek fiil
to take the lead başa geçmek fiil
to take the lead rehber olmak fiil
to take the lead kılavuzluk etmek fiil
to take the conversational lead bir konuşmayı başlatmak fiil
to strike a lead paraya konmak fiil
to strike a lead para kaynağı bulmak fiil
to swing the lead işten kaçmak fiil
to swing the lead böbürlenmek fiil
to take the lead yönetimi ele almak fiil
angle of lead öndelik açısı isim
to cover something with lead kurşunlamak fiil
to be covered with lead kurşunlanmak fiil

07.12.2012 01:22
lead to
Definition
Better education may l______ ___ better job opportunities

08.03.2018 21:07