Başlıkları göster

maintain devam ettirmek fiil
2 maintain sürdürmek fiil
1 maintain müdafaa
0 maintain korumak fiil
0 maintain devamlılığını sağlamak fiil
0 maintain sağlamak fiil
0 maintain bakım yapmak fiil
0 maintain bakımını sağlamak fiil
0 maintain bakımını gerçekleştirmek fiil
0 maintain savunmak fiil
0 maintain ileri sürmek fiil
0 maintain öne sürmek fiil
0 maintain iddia etmek fiil
0 maintain benimsemek fiil
0 maintain geçimini sağlamak fiil
0 maintain geçindirmek fiil
0 maintain bakmak fiil
0 liable to maintain nafaka ödemekle yükümlü
0 obligation to maintain bakım yükümlülüğü
0 maintain a neutral attitude nötr bir tutumu olmak fiil
0 maintain a passive attitude pasif bir tavır takınmak fiil
0 maintain high consumption tüketim konjonktürünü yüksek tutmak fiil
0 maintain diplomatic relations with a country bir memleketle siyasal ilişkilerini sürdürmek fiil
0 maintain discipline disiplini korumak fiil
0 maintain a discreet silence ketum kalmak fiil
0 maintain a firm attitude (borsa) dayanmak fiil
0 maintain one`s ground mevziini korumak fiil
0 maintain one`s hold over a district bir bölge üzerinde hâkimiyeti olmak fiil
0 maintain an insurance in force bir sigortayı yürürlükte tutmak fiil
0 maintain internal peace iç barışı sürdürmek fiil
0 maintain the law kanuna sahip çıkmak fiil
0 maintain law and order kanun ve düzeni korumak fiil
0 maintain the same level of prices aynı fiyat seviyesini korumak fiil
0 maintain a liquid position yeterli likiditesi olmak fiil
0 maintain a liquid position likit durumda olmak fiil
0 maintain liquidity yeterli likiditesi olmak fiil
0 maintain a list bir liste tutmak fiil
0 maintain an action davasını savunmak fiil
0 maintain an airport bir havaalanının bakımını sağlamak fiil
0 maintain an attitude bir tavır takınmak fiil
0 maintain blocs klişe yapmak fiil
0 maintain books defter tutmak fiil
0 maintain one`s candidature (Br) adaylığını korumak fiil
0 maintain a correspondence yazışmayı sürdürmek fiil
0 maintain the deliveries teslimatı sürdürmek fiil
0 maintain at public expense bakımını devlet hesabına yapmak fiil
0 maintain a family bir aileyi geçindirmek fiil
0 maintain a family bir ailenin nafakasını sağlamak fiil
0 maintain a friendship bir dostluğu sürdürmek fiil
0 maintain one`s ground mevziini terk etmemek fiil
0 maintain that one`s is innocent of a charge masum olduğunu ileri sürmek fiil
0 maintain an office bir bürosu olmak fiil
0 maintain an opinion bir fikir ileri sürmek fiil
0 maintain order bir siparişi sürdürmek fiil
0 maintain a patent bir patent hakkını sürdürmek fiil
0 maintain a patent korumak fiil
0 maintain one`s point fikrinde ısrar etmek fiil
0 maintain someone in a position birini bir mevkide tutmak fiil
0 maintain prices fiyatları korumak fiil
0 maintain a railway (railroad) US bir demiryolu hattını trafiğe açık tutmak fiil
0 maintain relation with sb biriyle ilişkisini sürdürmek fiil
0 maintain diplomatic relation with a country bir memleket ile diplomatik ilişkileri sürdürmek fiil
0 maintain- reserves yedek bulundurmak fiil
0 maintain one`s rights haklarını korumak fiil
0 maintain a road bir yolun bakımını sağlamak fiil
0 maintain silence susup oturmak fiil
0 maintain silence ağzını açmamak fiil
0 maintain a son at the university oğlunu üniversitede okutmak fiil
0 maintain the speed aynı süratte gitmek fiil
0 maintain a suit (US) davayı sürdürmek fiil
0 maintain its value değerini korumak fiil
0 maintain a middle position ılımlı davranmak fiil
0 maintain a negative attitude olumsuz bir tavır takınmak fiil
0 maintain a neutral attitude tarafsız bir tutum takınmak fiil
0 maintain the customary observances âdetlere uymak fiil
0 maintain someone in office birini mevkiinde alıkoymak fiil
0 maintain an opinion bir fikir sahibi olmak fiil
0 maintain a patent in force bir patent hakkını yürürlükte tutmak fiil
0 maintain one`s point düşüncesinde ısrar etmek fiil
0 maintain a policy bir politika izlemek fiil
0 maintain someone in his position birini mevkiinde tutmak fiil
0 maintain possession (kiracı) çıkmamak fiil
0 maintain fass fiyatları istikrarlı tutmak fiil
0 maintain high professional standards yüksek mesleki standartları korumak fiil
0 maintain a quorum yeterli çoğunluğu korumak fiil
0 maintain records defter kaydı tutmak fiil
0 maintain business relation with sb biriyle iş ilişkilerini sürdürmek fiil
0 maintain friendly relations dostane ilişkiler sürdürmek fiil
0 maintain one`s reputation itibarını korumak fiil
0 maintain reserves yedek akçesi olmak fiil
0 maintain legal reserves kanuni yedek akçesi olmak fiil
0 maintain a schedule (US) bir programa bağlı kalmak fiil
0 maintain strictest secrecy en ufak bir sır vermemek fiil
0 maintain a speed belli bir hızla gitmek fiil
0 maintain standards standartları korumak fiil
0 maintain a suit bir davayı sürdürmek fiil
0 maintain a war savaşı sürdürmek fiil
0 maintain the contrary aksini iddia etmek fiil
0 maintain an opinion fikir sahibi olmak fiil
0 maintain prices fiyatları istikrarlı tutmak fiil
0 maintain its value değerinıkorumak fiil
0 maintain a garden bahçeye bakmak fiil
0 maintain the contrary aksiinısavunmak fiil
0 maintain one`s family ailesini geçindirmek fiil
0 maintain business relations with sb biriyle iş ilişkilerini sürdürmek fiil
0 maintain one`s reputation itibarıni korumak fiil
0 maintain someone in office birini mevkinde alıkoymak fiil
0 maintain one`s position mevkiini korumak fiil
0 maintain one`s position mevkiini muhafaza etmek fiil
0 maintain someone in his position birini mevkinde tutmak fiil
0 maintain a patent in force patent hakkını yürürlükte tutmak fiil
0 maintain an insurance in force sigortayı yürürlükte tutmak fiil
0 maintain standards standart dıları korumak fiil
0 maintain something at a certain level tutmak fiil
0 maintain insurance sigorta ettirmek fiil
0 neclect to maintain one`s family ailesinin nafakasını sağlamayı ihmal etmek fiil
0 struggle to get or maintain an administrative post sandalye kavgası isim

24.08.2013 01:42
example:

"Finally, psychiatrists can be involved in assessing the needs, capacity, and outcomes of mental health care systems, maintained Matthew Hurford, M.D., chief medical officer of Philadelphia’s Department of Behavioral Health and Intellectual Disability Services."

14.10.2013 23:00
sürdürmek çevirileri
fiil
maintain
korumak, sağlamak, sürdürmek, bakmak, geçindirmek
continue
devam etmek, sürdürmek, sürmek, uzatmak, uzamak, ertelemek
remain
kalmak, sürdürmek, durmak, geriye kalmak, aynen kalmak, artmak
sustain
sürdürmek, devam ettirmek, desteklemek, çekmek, taşımak, kabul etmek
keep up
devam ettirmek, sürdürmek, bozmamak, geçindirmek, ayakta kalmak, devam etmek
keep
tutmak, korumak, sağlamak, kalmak, sürdürmek, bulundurmak
pursue
sürdürmek, izlemek, kovalamak, takip etmek, yürütmek, devam etmek
carry on
devam ettirmek, sürdürmek, peşini bırakmamak
uphold
desteklemek, sürdürmek, tutmak, onaylamak, kaldırmak, devam ettirmek
perpetuate
sürdürmek, aralıksız yapmak, ebedileştirmek
lead
sürmek, yönetmek, götürmek, yönlendirmek, yol göstermek, sürdürmek
wage
yürütmek, sürdürmek, devam ettirmek

04.03.2018 17:21
v. keep the way it was

19.03.2018 15:08