Başlıkları göster

Marketing Management Orientations
English
Production concept; Product concept; Selling concept; Marketing concept; Societal Marketing concept

11.08.2018 15:11
Pazarlama Yönetimi Yönelimleri

11.08.2018 18:16