Başlıkları göster

mercurial
English
(adj) characterized by rapid and unpredictable change in mood

13.05.2018 15:19
ercurial çevirileri
sıfat
cıvalı
mercurial
değişken
variable, variant, changeable, flexible, unstable, mercurial
canlı
live, alive, living, lively, vibrant, mercurial
cıva gibi
mercurial
dakikası dakikasına uymayan
mercurial

16.05.2018 12:41