Başlıkları göster

numerous sayısız sıfat
numerous müteaddit sıfat
numerous çok sıfat
numerous bir çok sıfat
numerous pek çok sıfat
numerous frustrations birtakım engeller isim
numerous victims of a confidence trick bir hilekârlığın kurbanları isim
have a numerous following çok taraftarı olmak fiil
call forth numerous protests birçok protestoya neden olmak fiil
have numerous engagements for next week gelecek hafta için yerine getirilmesi gereken birçok taahhütleri olmak

04.07.2014 03:29
numerous
Definition
There are ALL SORTS/KINDS OF problems we need to tackle

09.03.2018 11:21