Başlıkları göster

perceptual algısal
perceptual defect algı bozukluğu
perceptual field algı alanı
perceptual induction algısal tüme varım
perceptual mapping piyasanın yapısını anlamak için matematiksel psikoloji uygulaması (bir ürünün değişik markaları ile ilgili tüketici imajları bir tablo üzerinde göster
perceptual succession kanunen sona erdirilmedikçe bir şirketin hükmi şahsiyetinin devam etmesi durumu

19.01.2013 01:57
algısal
perceptual için tanımlar
sıfat
of or relating to the ability to interpret or become aware of something through the senses.
a patient with perceptual problems who cannot judge distances

11.08.2018 19:48