Başlıkları göster

o phase (iş vb) aşamalarla bitirmek fiil
phase evre Bilgi Teknolojileri
phase safha
phase dönem


phase faz
phase aşama
phase merhale
phase suret
to phase in bir projeyi aşamalarla başlatmak fiil
to phase out dürülen bir şeyi açmak fiil
to phase out üretimi bitirmek fiil
phases safahat
to phase down bir projeyi aşamalarla azaltmak fiil
to phase down bir projeyi aşamalarla yavaşlatmak fiil
phases of long cycles uzun süreli çevrimin evreleri isim
to phase out a project bir projeyi tamamlamak fiil
to phase out a tax bir vergiyi kademeli olarak kaldırmak fiil
to phase out an exemption bir vergi muafiyetini kaldırmak fiil
to phase out low-margin products kâr oranı düşük ürünlerin üretimindeki payına son vermek fiil
phase line (askerlik) ara hedef
phase of an illness bir hastalığın safhası isim
phase out bir projeyi aşamalarla bitirme
phase adjustment faz ayarı
phase diagram faz diyagramı
phase difference faz farkı
phase distortion faz distorsiyonu
phase of history tarih dönemi
phase of a man`s career bir kimsenin mesleğinin bir aşaması
phase out tax allowances phase d or zonal distribution vergi indirimlerini kaldırmak aşamalı ya da bölgesel dağıtım
phase out tax allowances phase d or zonal distribution ulusal dağıtım ağı kurulmadan önceki bir bölgeye ya da bir grup müşteriye yapılan mal dağıtımı
audit phases denetim aşamaları isim İşletme
d- phase trifaze
downward phase konjonktürün düşme safhası isim
to be out of phase with the national economy milli ekonomiye ayak uyduramamak fiil
to enter upon a new phase yeni bir safhaya girmek fiil
to enter upon a new phase of one`s life yaşamının yeni bir dönemine girmek fiil
all phases of operations harekâtın bütün safhaları isim
all phases of the operation harekâtın bütün safhaları isim
bull phase borsada fiyatların yükselme dönemi
expansionary phase genişleme safhası isim
phase-out bir projeyi aşamalarla bitirme
two phase çift fazlı
upward phase yükselme aşaması
d- phase current trifaze cereyan
prosperity phase refah dönemi
upswing phase yükselme aşaması
phased or zonal distribution aşamalı ya da bölgesel dağılım
single phase current monofaze akım
three phase current trifaze akım

10.12.2012 18:04
example:
A) Since the 1980s, the nuclear industry in the world has been declining rapidly, and within the European Union, seven out of the fifteen countries have phased out nuclear power.

16.07.2013 17:41
Phase
Definition
Part, Stage

07.01.2018 22:33