Başlıkları göster

prevention önleme isim
prevention engelleme isim
prevention engel olma isim
prevention durdurma isim
prevention menetme isim
prevention yasaklama isim
prevention mani olma isim
prevention önüne geçme isim
prevention alıkoyma isim
prevention of war savaşın önlenmesi
prevention of crime suçun önlenmesi
prevention of disease hastalığın önlenmesi
prevention of loss hasarın önlenmesi
prevention of accident kazaların önlenmesi
prevention of accidents kazaların önlenmesi
prevention of competition rekabetin önlenmesi
prevention of enjoyment bir hakkın kullanımının engellenmesi
prevention of hardship güçlüklerin önlenmesi
prevention of performance icranın engellenmesi
to take measures for the prevention of disease hastalıkların önlenmesi için önlemler almak fiil
claim prevention (kaza sigortasında) hasar talebinde bulunmasını önleme
crime prevention suç önleme
fire prevention yangın önleme
flood prevention taşkın önleme
loss prevention hasarın önlenmesi
noise prevention gürültüyü önleme
noise prevention gürültü yü önleme
rust prevention pas önleme
theft prevention hırsızlığı önleme
theft prevention hırsızlık önleme
accident prevention kazayı önleme
in case of prevention engellenme durumunda
pollution prevention kirliliğin önlenmesi
(accident insurance) claim prevention hasar talebinde bulunulmasını önleme
(accident insurance) claim prevention hasar talebinde bulunmasını önleme
disaster prevention council felaket önleme kurulu
industrial accident prevention iş kazası önleme
rule for prevention of accidents kazaları önleme kuralı
rule for the prevention of accidents kazaları önleme kuralı
society for the prevention of cruelty to animals hayvanları koruma derneği
the prevention of terrorism act terörle mücadele yasası

23.11.2012 22:20
prevention
Definition
Employers should be responsible for STOPPING of risks at work

08.03.2018 14:39