Başlıkları göster

teşvik etmek.

12.07.2013 06:33
İngilizce-Türkçe çeviri
Geçişli Fiil ilerletmek, terakki ettirmek, desteklemek, teşvik etmek.
Geçişli Fiil terfi ettirmek, (rütbe/mevki/maaş) yükseltmek.
Geçişli Fiil (sınıf) geçirmek, terfi ettirmek.
Those who pass the test will be promoted to the next higher grade.
Geçişli Fiil (satışını) artırmak, (işi) genişletmek/geliştirmek, tevsi etmek, (malın) tutunmasını sağlamak, (fikir/dava) DEVAMINI OKU
Geçişli Fiil (bir şeyi) hile ile elde etmek, yürütmek.
Geçişli Fiil kurmak, tesis etmek, geliştirmek.
The United Nations has done much to promote peace: Birleşmiş DEVAMINI OKU
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
(pupil) not to promote ipka etmek Fiil
promote (to) yükseltmek Fiil, Bilgi Teknolojileri
promote a bill in parliament bir kanun tasarısını parlamentoda desteklemek Fiil
promote a bill in parliament parlamentodan bir önergeyi geçirmek Fiil
promote a new business company (Br) yeni bir şirket kurmak Fiil
promote a pupil to a higher class bir öğrenciyi bir üst sınıfa geçirmek Fiil
promote a scheme bir planı desteklemek Fiil
promote a scheme bir planı teşvik etmek Fiil
promote economic expansion ekonomik gelişmeyi teşvik etmek Fiil
promote high standards yüksek standart dıları teşvik etmek Fiil
promote high standards yüksek standartları teşvik etmek Fiil
promote progress ilerlemeyi teşvik etmek Fiil
promote relations ilişkileri geliştirmek Fiil
promote savings tasarrufları özendirmek Fiil
promote sb's interests birinin menfaatine çalışmak Fiil
promote someone from the shadows hiç tanınmayan bir adayı tanıtmak Fiil
promote someone to an office birini bir mevkie geçirmek Fiil
promote someone to something birini bir yere terfi ettirmek Fiil
promote someone to something birini bir yere yükseltmek Fiil
promote the sales satışları teşvik etmek Fiil
promote with priority tercihan terfi ettirmek Fiil
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
verb. To raise to a more important or responsible job or rank.
verb. To advance (a student) to the next higher grade.
verb. To contribute to the progress or growth of; further. See Synonyms at advance.
verb. To urge the adoption of; advocate: promote a constitutional amendment.
verb. To attempt to sell or popularize by advertising or publicity: commercials promoting a new product.
verb. To help establish or organize (a new enterprise), as by securing financial backing: promote a Broadway show.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

18.03.2018 22:42
promote çevirileri
fiil
desteklemek
support, promote, encourage, assist, underpin, bolster
yükseltmek
exalt, get up, advance, boost, bump up, promote
terfi ettirmek
upgrade, promote, upgrade status
düzenlemek
arrange, line up, collocate, compose, construct, promote
kurmak
establish, set up, install, build, set, promote
organize etmek
organize, promote, rustle up, whack up
önayak olmak
pioneer, promote, lead the way, take the lead, initiate, take the initiative
sınıf geçirmek
promote

30.03.2018 18:27