Başlıkları göster

propensity eğilim isim
0 propensity meyil isim
0 propensity temayül isim
0 propensity doğal istek isim
0 propensity dürtü isim
0 vicious propensity kötülüğe eğilim
0 propensity to import ithalat eğilimi
0 propensity to consume tüketim eğilimi
0 propensity to exaggerate abartma eğilimi
0 propensity to export ihraç eğilimi
0 propensity to invest yatırım yapma eğilimi
0 propensity to save tasarruf eğilimi
0 propensity to spend sarfetme eğilimi
0 propensity to spend harcama eğilimi
0 average propensity to consume ortalama tüketim eğilimi
0 average propensity to invest ortalama yatırım eğilimi
0 average propensity to save ortalama tasarruf eğilimi
0 marginal propensity to consume marjinal tüketim eğilimi
0 marginal propensity to invest marjinal yatırım eğilimi
0 marginal propensity to save marjinal tasarruf eğilimi
0 marginal propensity to import marjinal ithalat eğilimi
0 average propensity to import ortalama ithalat eğitimi
0 average propensity to consume ortalama olarak
0 average propensity to consume ulusal gelirin ulus bireylerince mallar ve hizmetlere harcanacak bölümü
0 marginal propensity to export marjinal ihraç eğilimi
0 marginal propensity to spend marjinal sarf etme eğilimi
0 have a propensity for getting into debt borç yapma eğiliminde olmak fiil
0 marginal propensity to spend marjinal sarfetme eğilimi

01.07.2013 17:34
propensity
English
(n) a natural inclination or tendency, penchant

17.05.2018 11:09
meyil
ingilizce
(n) doğal bir eğim veya eğilim, eğilimli

17.05.2018 11:09