Başlıkları göster

prospective
Geniş Tasarım
İngilizce-Türkçe
Terimler/Kalıplar
İngilizce-İngilizce
İngilizce-Türkçe çeviri
Sıfat umulan, ümit edilen, beklenen.
The announcement declaring his candidacy is prospective .
Sıfat muhtemel, gelecekte olabilir, müstakbel, geleceğe ait.
a prospective client.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
prospective advantage beklenen avantaj
prospective beneficiary müstakbel lehdar
prospective buyer olası müşteri
prospective buyer potansiyel satın alıcı
prospective client potansiyel müşteri
prospective consumer (US) potansiyel tüketici
prospective costs gelecekteki giderler İsim
prospective customer müşteri olması beklenen gelecekteki potansiyel müşteri
prospective customer potansiyel müşteri
prospective damage (US) dolaylı hasar
prospective damages doğrudan doğruya yapılan hasar tazminatı
prospective employment gelecek için öngörülen istihdam
prospective exporter ihracatla ilgili girişimci
prospective insurer sigorta müşterisi
prospective investors yatırım yapacak yer arayanlar İsim
prospective legislation çıkması beklenen kanunlar
prospective majority beklenen çoğunluk
prospective managers geleceğin yöneticileri İsim
prospective mother anne adayı
prospective mother bebek bekleyen kadın
prospective obligation gelecekteki yükümlülük
prospective pims beklenen kâr
prospective professor kısa bir zaman sonra gelecek profesörlük
prospective profit beklenen kâr
prospective purchaser gelecekteki satın alıcı
prospective reeling (US) beklenen mahkeme kararı
prospective son-in-law müstakbel damat
prospective tariff koruyucu tarife
prospective tariff yerel bir endüstriyi korumak amacıyla o endüstri ile ilgili ithal mallara uygulanan yüksek gümrük tarifesi
prospective value gelecekteki olası değeri
prospective value gelecekteki olası değer
with prospective effect ileriye yönelik olarak Zarf, Hukuk
woman sent to see a prospective bride görücü
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
adjective. Likely or expected to happen.
adjective. Likely to become or be: prospective clients.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

08.03.2018 20:15
sıfat
(of a person) expected or expecting to be something particular in the future.
she showed a prospective buyer around the house
Ayrıca bkz.
prospective customers, prospective customer, prospective buyer
prospective çevirileri
sıfat
muhtemel
likely, probable, prospective, contingent, eventual, liable
olası
possible, potential, likely, probable, prospective, eventual
müstakbel
prospective, future, intended, unborn
gelecekteki
prospectiveq

24.03.2018 20:00

03.06.2018 22:46
in example:The Cambridge Study in Delinquent Development is a prospective
longitudinal survey of the development of offending and antisocial behavior
in 411 South London males born mainly between September
1952 and August 1954.

11.06.2018 19:29