Başlıkları göster

put forward
Your Meaning
Propose or recommend something
Your Remedy
The chairman put forward a new plan.

13.06.2018 18:06
ileri sürme

15.06.2018 15:29
put forward için eş anlamlılar
fiil
stir, submit, put up, assert
12 eş anlamlı kelime daha

19.06.2018 10:01