Başlıkları göster

rash
Definition
adj. not careful; hasty, incautious; (to do sth) (of people or their actions) doing sth that may not be sensible without first thinking about the possible results; done in this way; ***decision;promis

04.12.2017 20:16
Kategori İngilizce Türkçe
1 Genel rash i. kızarıklık
2 Genel rash i. silsile
3 Genel rash i. ihtiyatsız
4 Genel rash i. kaşıntı
5 Genel rash i. isilik
6 Genel rash i. kurdeşen
7 Genel rash i. döküntü
8 Genel rash s. atılgan
9 Genel rash s. tedbirsiz
10 Genel rash s. gözüpek
11 Genel rash s. düşüncesiz
12 Genel rash s. atak
13 Genel rash s. gözü kara
14 Genel rash s. telaşçı
15 Genel rash s. sabırsız
16 Genel rash s. aceleci
17 Ticaret/Ekonomi rash düşüncesiz
18 Teknik rash tabas
19 Medikal rash ras onkojeni
20 Medikal rash ürtiker
21 Medikal rash döküntü
22 Medikal rash isilik
23 Medikal rash ciltteki kızarıklık
24 Medikal rash raş
25 Medikal rash kurdeşen

"rash" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 33 sonuç
Kategori İngilizce Türkçe
1 Genel a rash come out f. pişik çıkmak
2 Genel develop a rash f. pişik olmak
3 Genel get some rash on one's back f. sırtında döküntüler olmak
4 Genel diaper rash i. bebek bezi isiliği
5 Genel diaper rash (us) i. pişik
6 Genel heat rash i. isilik
7 Genel heat rash i. pişik
8 Genel napkin rash i. diaper dermatit
9 Genel nappy rash (brit) i. pişik
10 Genel rash cream i. pişik kremi
11 Genel rose rash i. gülcük
12 Genel skin rash i. cilt kızarması
13 Deyim break out in a rash sivilce çıkarmak
14 Deyim break out in a rash isilik olmak
15 Ticaret/Ekonomi rash speculations riskli spekülasyonlar
16 Teknik diaper rash diaper dermatit
17 Medikal diaper rash bez dermatiti
18 Medikal generalized polymorphous erythematous rash jeneralize polimorf eritematöz döküntü
19 Medikal heat rash isilik
20 Medikal macular rash maküler döküntü
21 Medikal macular rash maküler tarzda döküntü
22 Medikal mercurial rash hidrarjiroz
23 Medikal nettle rash ürtiker
24 Medikal papular rash papüler döküntü
25 Medikal rash over the face and extremities yüzde ve extremitelerde döküntü
26 Medikal skin rash cilt döküntüsü
27 Medikal skin rash deri döküntüsü
28 Medikal typical maculopapular herpetic rash tipik makülopapüler herpetik döküntü
29 Medikal widespread maculopapular rash yaygın makulopapüler döküntü
30 Patoloji rash and skin eruption kızarıklık ve deri döküntüsü
31 Patoloji skin rash deri döküntüsü
32 Dermatoloji diaper rash pişik
33 Kimya nettle rash kurdeşen

24.02.2018 19:37

27.03.2018 17:12