Başlıkları göster

yükselmek

09.01.2013 18:59
rise yükselme isim
to rise yükselmek fiil
to rise artmak fiil
to rise çıkmak fiil
to rise doğmak fiil
to rise kalkmak fiil
to rise ayağa kalkmak fiil
to rise yataktan kalkmak fiil
to rise başarılı olmak fiil
to rise önem kazanmak fiil
to rise kabarmak fiil
to rise ayaklanmak fiil
to rise başkaldırmak fiil
to rise dirilmek fiil
to rise toplantıyı sona erdirmek fiil
to rise oturumu sona erdirmek fiil
to rise güçlenmek fiil
to rise kuvvetlenmek fiil
to rise hızlanmak fiil
rise yükseliş
rise artış
rise doğuş
rise bayır
rise meydana çıkış
rise zam
rise çıkış
rise belverme
rise kabarma
rise memba
rise menşe
rise rampa
rise teali
ac for a rise borsada fiyatların yükselmesini beklemek fiil
to get a rise (Br) zam almak fiil
to show a rise yükseklik göstermek fiil
to tend to rise yükselmeye yüz tutmak fiil
to vapo u rise buharlaşmak fiil
(road) to rise bayırlaşmak fiil
to buy for a rise borsada spekülasyon amacıyla hisse fiyatlarını yükseltmek fiil
to ask one`s employer for a rise (US) işvereninden maaşına zam istemek fiil
to gamble on a rise borsada fiyatların yükseleceği beklentisiyle oynamak fiil
to hold stocks for a rise elinde hisse senedi tutarak fiyatlarının yükselmesini beklemek fiil
to ask one`s employer for a rise (Br) işvereninden zam istemek fiil
to be on the rise (fiyat) yükselmekte olmak fiil
to be on the rise (kişi) yükselmekte olmak fiil
to be on the rise (hisseler) yükselmekte olmak fiil
to be back on the rise (hisseler) yeniden yükselmekte olmak fiil
to buy for a rise hisse fiyatlarının yükselmesini bekleyerek hisse satın almak fiil
to give in for a rise fiyatların yükseleceğini bekleyerek hisse satın almak fiil
to operate for a rise fiyatların yükseleceğini bekleyerek hisse satın almak fiil
to speculate on a rise fiyatların yükseleceğini bekleyerek hisse satın almak fiil
to undergo a rise yükseliş kaydetmek fiil
to speculate on (for) a fall (rise) hisse senedi fiyatlarının düşmesi (yükselmesi) beklentisiyle spekülasyon yapmak fiil
to hold stocks for a rise (US) fiyatları yükselecek diye elinde hisse senedi tutmak fiil
(US) to hold stock for a rise fiyatlar yükselecek diye elinde hisse senedi tutmak fiil
(sun , moon) to rise doğmak fiil
to (US) to ask one`s employer for a rise işveren maaşına zam istemek fiil
low rise birkaç katlı (bina
moon rise ayın doğuşu
pay rise (Br) maaş zammı

25.02.2013 19:05
in example:
there was a rise in 2000.

03.04.2018 16:50