Başlıkları göster

İsim leş yiyen hayvan.
İsim çöpleri karıştırarak işe yarar şeyleri arayan kimse.
İsim çöpçü, sokak süpürgecisi.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
scavenger sale ABD'nde
scavenger sale vergi borcundan ötürü maliyenin borçlunun gayri menkulüne el koyarak satışa çıkartması
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. One that scavenges, as a person who searches through refuse for food.
noun. An animal, such as a bird or insect, that feeds on dead or decaying matter.
noun. Chemistry A substance added to a mixture to remove or inactivate impurities.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

03.12.2017 19:11