Başlıkları göster

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki

1. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,
2. Onu izlediğinde Ay`a andolsun,
3. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,
4. Onu bürüdüğünde geceye andolsun,
5. Göğe ve onu bina edene andolsun,
6. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,
7, 8, 9. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
10. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
11. Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.
12. Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.
13. Allah`ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah`ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
14. Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.
15. Allah, bunun sonucundan çekinmez de!

23.12.2012 00:01
latincesi aşağıdaki gibi olan suredir:
91 - ŞEMS
Bismillahirrahmanirrahim

1. Veşşemsi ve duhaha.
2. Velkameri iza telaha.
3. Vennehari iza cellaha.
4. Velleyli iza yağşaha.
5. Vessmai ve ma benaha.
6. Vel`ardı ve ma tahaha.
7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
9. Kad efleha men zekkaha.
10. Ve kad habe men dessaha.
11. Kezzebet semudü bitağvaha.
12. İzinbe`ase eşkaha.
13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
14. Fekezzebuhü feakaruha fedemdemealeyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.

23.12.2012 00:01

23.12.2012 00:02
(youtube: gtzeHQ42dxk)

05.05.2013 00:53
dinlemekten oldukça keyif aldığım suredir. 4. ayetine kadar biraz karşıtlıklardan söz eder. güneşe karşı ay, gündüze karşı gece gibi sanki. ilginçtir ki bir de sonrasında bu surede psikolojik dengeden söz edilmiştir. 7,8 ve 9. ayetlerine bakacak olursanız.

21.09.2013 16:48