Başlıkları göster

attract attention
dikkat çekmek, dikkatini çekmek, ilgisini çekmek
call attention to
dikkat çekmek
fix
düzeltmek, saptamak, takmak, tamir etmek,

27.03.2018 16:24