Başlıkları göster

strain soy
strain ırk
strain iz
strain kendini zorlamak fiil
strain incitmek fiil
strain sızdırmak fiil
strain zorlamak fiil
strain ifade
strain gerilme
strain nağme
strain germe
strain basma
strain gerginleştirmek fiil
strain eda
strain kan
strain süzgeçten geçirmek fiil
strain zorlama
strain zorlayarak şeklini bozmak fiil
strain zorlayarak incitmek fiil
strain hava
strain ezgi
strain sünmek fiil
strain fazla çaba göstermek fiil
strain süzmek fiil
strain aşırı zihinsel ya da duygusal gerginlik
strain geçirmek fiil
strain sünme
strain eser
strain zora gelme
strain bağrına basmak fiil
strain fazla germek fiil
strain çok uğraşmak fiil
heart strain kalp sıkıntısı
social strain sosyal gerginlik
internal strain iç politik gerilim
ultimate strain azami yük
credit strain kredi durumu gerginliği
mental strain zihin yorgunluğu
under a strain örselenmiş durumda
strain credibility inandırıcılıktan uzak olmak fiil
strain liquidity likidite politikasını zorlamak fiil
strain at vicdanen çekinmek fiil
strain credit krediden fazla çekmek fiil
strain gage uzama kısalma ölçüsü
strain at çok uğraşmak fiil
strain one`s rights haklarını kötüye kullanmak fiil
strain one`s authority otoritesini zorlamak fiil
strain upon the text metni yanlış yorumlama
strain on credit krediyi zorlama
strain of competition rekabetin yarattığı gerginlik
strain one`s credit kredisini zorlamak fiil
strain one`s eyes gözlerini yormak fiil
strain a point özel muamele yapmak fiil
strain of modern life çağdaş yaşamın yarattığı gerginlik
strain of the law kanunu yanlış yorumlama
strain at a gnat pireyi deve yapmak fiil
strain one`s powers yetkilerini aşmak fiil
strain one`s powers gücünü zorlamak fiil
strain on the economy genel ekonomi üzerindeki gerginlik
strain while defecating ıkınmak fiil
strain every nerve alabildiğine çabalamak fiil
strain a law kanunu tahrif etmek fiil
strain a law bir kanunu tahrif etmek fiil
strain in the money market para piyasasında gerginlik
strain the meaning of a passage bir parçayı kendi çıkarına göre yorumlamak fiil
be a strain on liquidity likidite için yük teşkil etmek fiil
race or strain as another soydaşlık
have someone strain or filter sth süzdürmek fiil
be a great strain on sb biri için büyük yük olmak fiil
great strain on sb`s resources birinin mali kaynakları üzerindeki ağır yük
suffer from the strain of modern life çağdaş yaşamın gerginliğini çekmek fiil
to the strain of the national anthem milli marşın nağmelerine
improvement of a genetic strain by selection ıslah
be no longer equal to the strain of busines işin gerginliğine artık katlanamamak fiil

28.06.2014 18:34
one of the crime theory.
(bkz: strain theory)

04.03.2018 11:48