Başlıkları göster

substitute değiştirmek fiil Bilgi Teknolojileri
1 substitute yedek Bilgi Teknolojileri
1 substitute yerine koymak fiil Bilgi Teknolojileri
0 substitute bedel
0 substitute vekil
0 substitute ikame
0 substitute vekil tayin etmek fiil
0 substitute vekâlet etmek fiil
0 substitute yerine geçmek fiil
0 substitute ikame etmek fiil
0 substitute yedek oyuncu isim Spor
0 money substitute para benzerleri isim
0 father substitute baba yerine konan şahıs
0 money substitute para yerine kullanılan vasıta
0 be appointed sb`s substitute birinin vekili olarak tayin olmak fiil
0 money substitute para yerine geçen şey
0 step in as sb`s substitute vekâleten birinin yerine geçmek fiil
0 performing the duties of an office by right and not as a substitute aslen
0 substitute a child bir çocuğu bir başkasıyla değiştirmek fiil
0 substitute money ticari senetler
0 substitute money ticari krediler ve hazine bonolarıyla transfer edilebilen banka mevduatı ve banka kredileri isim
0 substitute product yedek ürün
0 substitute articles başka malların yerini tutan mallar isim
0 substitute cover bir başka teminatın yerine geçen teminat
0 substitute in an entail s art mirasçı
0 substitute judge hâkim vekili
0 substitute teacher öğretmen vekili
0 substitute an heir bir mirasçının yerine başka bir mirasçı tayin etmek fiil
0 substitute someone in his shoes birinin yerine geçmek fiil
0 substitute a word bir sözcük yerine başka bir sözcük koymak fiil
0 substitute for sb birinin yerine geçerek vekâlet etmek fiil
0 substitute goods ikame mallar isim
0 substitute for değiştirmek fiil
0 act as a substitute for sb birine vekâlet etmek fiil
0 appointment of a substitute or reversionary heir ikame
0 performing of the duties of an office not as substitute but by right asillik
0 (chem) to substitute (one thing) for (another ornatmak fiil
0 artificial substitute for a missing part protez

08.08.2013 10:31
it is an excel function:
SUBSTITUTE
Description
Substitutes new text for old text in a text string

13.01.2018 14:23