Başlıkları göster

İngilizce-Türkçe çeviri
vekil, naip, murahhas, başkasının görevini yapan kimse.
veraset mahkemesi yargıcı.
başkasının yerine konulan kimse/şey.
Psikoloji anneye/babaya vb. karşı duyulan duyguların kendisine yöneltildiği kimse.
surrogate mother ile ayni anlama gelir. sun'î dölleme ile başkası adına çocuk doğuran anne.
vekil/naip tayin etmek, başkasının yerine koymak.
İngilizce-Türkçe çeviriler: Atalay Sözlüğü, 1. Basım
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
surrogate guardian vasi vekili
surrogate mother surrogate ile ayni anlama gelir. sun'î dölleme ile başkası adına çocuk doğuran anne.
surrogate motherhood taşıyıcı annelik Tıp ve Sağlık
surrogate's court vesayet ve tereke mahkemesi
surrogate's court miras ve vesayet işlerine bakmaya yetkili bir mahkeme
İngilizce-Türkçe terim çevirileri: Zargan Ltd.
İngilizce - İngilizce
noun. One that takes the place of another; a substitute.
noun. A person or animal that functions as a substitute for another, as in a social or family role.
noun. A surrogate mother.
noun. Psychology A figure of authority who takes the place of the father or mother in a person's unconscious or emotional life.
noun. Law A judge in New York and some other states having jurisdiction over the probate of wills and the settlement of estates.
adjective. Substitute.
verb. To put in the place of another, especially as a successor; replace.
verb. To appoint (another) as a replacement for oneself.
from The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition

12.02.2018 23:31
urrogate için tanımlar
isim
a substitute, especially a person deputizing for another in a specific role or office.
she was regarded as the surrogate for the governor during his final illness
eş anlamlılar: substitute, proxy, replacement, deputy, representative, stand-in, standbyq

15.06.2018 18:31